8Podkrkonošská parní nostalgie - Dolní Slezsko.

Historické fotografie z dob pravidelného parního provozu v jihozápadním koutu Dolního Slezska nám přibližují téměř exotickou atmosféru vrcholu a konce parní trakce v dolnoslezském Podkrkonoší a okolí.                    Léta Páně 1950-1998
železniční neštěstí ve slezském Podkrkonoší v roce 1891
archiv Krkonošského muzea Vrchlabí


Pravidelný parní provoz se u našich severních sousedů udržel o více než deset let déle než v Českých zemích. Na kolejích dolnoslezského Podkrkonoší proto bylo možné běžně potkat parní lokomotivy v pravidelném provozu ještě v první polovině devadesátých let 20. století, což znamená, že právě tratě pod severními svahy Sudet byly jedněmi z posledních v celé Evropě, kde bylo možné spatřit polské parní krasavice v čele pravidelných nákladních i osobních vlaků.

výtopna Jaworzyna Śląska - Leží na hlavní trati Wrocław  - Wałbrzych - Jelenia Góra - Szklarska Poręba (- Harrachov - Liberec), která byla elektrifikována v roce 1965, čímž prakticky skončil parní provoz na této magistrále. Od té doby až do poloviny 80. let 20. století zajišťovaly javořinské lokomotivy řad Ty 2, Ty 42 a TKt 48 pravidelný denní parní provoz na hlavní trati Legnica - Jaworzyna - Świdnica - Kamieniec Zabkowicki - Nysa a na vedlejších tratích Jaworzyna - Strzegom - Marciszów a Świdnica - Sobótka - Wrocław. Poslední lokomotivy řady Ty 2 se udržely v pravidelném provozu do podzimu 1991. V dalších letech už byly nasazovány pouze sporadicky na poslední trati Jaworzyna - Strzegom - Marciszów. Po posledním vzplanutí parního provozu v roce 1995 přišel definitivní konec parního provozu v Javořině. Díky nadšencům se však podařilo zrušenou výtopnu uchránit a prostory výtopny i zrušené parní lokomotivy slouží muzejním účelům.

výtopna 
Wałbrzych - V době plného parního provozu  měly ve Wałbrzychu domovskou stanici především lokomotivy řad Ty 2 a TKt 48, v sousední Jelení Hoře byly dislokovány také lokomotivy řady Ot 1. Výtopna Wałbrzych sehrála na sklonku parního provozu pouze zanedbatelnou roli, protože ležela na hlavní - po roce 1965 již elektrifikované - trati Wrocław  - Wałbrzych - Jelenia Góra - Szklarska Poręba a po neelektrifikované dvoukolejce z Kladska sem zajížděly kladské parní lokomotivy řady Pt 47. V době ukončování parního provozu v Dolním Slezsku sloužily poslední valbřišské parní lokomotivy řady Ty 2 již jen jako topné kotle a případná provozní záloha. Autor těchto stránek zastihl valbřišskou parní lokomotivu řady Ty 2 pravidelně zatopenou ještě dne 1. února 1998.

výtopna Kłodzko - Leží na hlavní dvoukolejné trati Kamieniec Ząbkowicki - KłodzkoMiędzylesie (- Lichkov - Hradec Králové), která byla v devadesátých letech elektrifikována. V depu sloužily především parní lokomotivy řad Pt 47 a TKt 48. Zatímco Pt 47 vozily výhradně osobní vlaky do  Wałbrzychu, obsluhovaly TKt 48 vedlejší tratě, vedoucí z Kłodzka do Stronie Śl., Kudowy Zdrój a jezdily také přes Kamieniec Ząbkowicki do Złotego Stoku. Na podzim roku 1990 odvezla jedna ze dvou kladských parních lokomotiv řady Pt 47 poslední pár ranních osobních vlaků Kłodzko - Wałbrzych a zpět, čímž skončila pravidelná turnusová služba lokomotiv této řady. Kromě dvou strojů řady Pt 47 bylo v depu provozuschopných už jen půl tuctu lokomotiv řady TKt 48. Díky veliké nespolehlivosti dieselových lokomotiv, nasazovaných na vlacích do Wałbrzychu se tu a tam ukázaly parní lokomotivy Pt 47 jako občasný záskok. V zimě 1990/91došlo k ukončení parního provozu také na trati do Kudowy a lokomotivy řady TKt 48 se tak ještě do podzimu 1991 držely na poslední trati do Stronie Śl. Depo Kłodzko, na rozdíl od Jaworzyny, změnu trakcí nepřečkalo. Přestože se v roce 1990 rýsovaly možnosti na založení musea parních lokomotiv, nikdy k tomu nedošlo a kladské depo je dnes zavřené a opuštěné.

výtopna Nysa - První lokomotivy řady Ty 2 byly do Nysy přiděleny ve 40. letech a sloužily zde po neuvěřitelných 50 let. Od počátku jim patřily výkony na magistrále Kamieniec Ząbkowicki - Opole - Nysa i na vedlejší trati do Brzegu. Později byly nasazeny ještě na trati Nowy Śwtow - Głuchołazy (- Krnov), která znamenala v zimních měsících koncem 80. let poslední využití pro tyto lokomotivy. V únoru 1991 skončily také tyto poslední sezonní výkony, které byly realizovány díky chybějícímu vytápění pro osobní vagóny u motorových lokomotiv. S přesunutím posledních dvou lokomotiv řady Ty 2 do Jaworzyny skončila v říjnu 1993 definitivně epocha páry v Nyse. Zdejší početné zrušené a odstavené lokomotivy cestovaly postupně na šrotiště do Chrosciny na železniční trati Nysa - Grodków, kde smutně skončily svoji pouť.

Železnice v dobách vrcholu a konce parní trakce, především v 70.- 90. letech 20. století:lokomotiva Pt 47-126 směřuje k Nyse se spěšným vlakem z Legnice dne 26.6.1974
foto Geoff Plumb


lokomotiva Pt 47-126 směřuje k Nyse se spěšným vlakem z Legnice dne 26.6.1974
foto Geoff Plumblokomotiva Ty 42-1 s osobním patrovým vlakem u perónu stanice Kamieniec Ząbkowicki, červen 1991
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ty 2-305 v železniční stanici Kamieniec Ząbkowicki
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ty 2-305 na točně topírny v Kamieńcu Ząbkowickim
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Pt 47-22 na točně výtopny v Kladsku (Kłodzko)
foto Waldemar Traczlokomotiva Ol 49-111 
v železniční stanici Kłodzko Główne
foto W
aldemar Tracz


lokomotiva TKt 48-39 zbrojí vodu ve výtopně Kłodzko roku 1991
foto Waldemar Tracz


lokomotiva Pt 47-112 na točně
ve výtopně v Kladsku (Kłodzko) v září roku 1990
foto Paweł Mierosławski


lokomotivy Pt 47-112 a TKt 48-173 ve výtopně v Kladsku (Kłodzko) v září roku 1990
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Pt 47-112 na točně ve výtopně v Kladsku (Kłodzko) v roce 1992
foto Ad van Sten


lokomotiva Pt 47-112 na točně ve výtopně v Kladsku (Kłodzko) v září roku 1990
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Pt 47-112 na točně
ve výtopně v Kladsku (Kłodzko) v září roku 1990
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva TKt 48-173 ve výtopně Kłodzko v září 1990
foto Paweł Mierosławski


lokomotivy TKt 48-191 a TKt 48-67 ve výtopně Kłodzko, září 1990

foto Paweł Mierosławski


pravidelná údržba lokomotivy TKt 48-99 v topírně Kłodzko v září 1990

foto Paweł Mierosławski


noční výtopna Kłodzko Główne s lokomotivami řad Pt 47 a TKt 48 za plného parního provozu
foto Waldemar Traczrotunda výtopny v Kłodzku na konci parního provozu v roce 1991
foto Waldemar Tracz


opuštěná rotunda výtopny v Kłodzku v únoru 2001, deset let po ukončení parního provozu
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva řady Ty 1 v železniční stanici Kladsko
(Kłodzko Główne)
foto Waldemar Tracz


lokomotiva TKt 48-67 a druhá téže řady v Kladsku, prosinec 1990
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Pt 47-22 v Kladsku dne 29.9.1980
foto Vladimír Truxa


lokomotiva TKt 48-173 ve stanici Kłodzko Główne s osobním vlakem směr Stronie 
Śląskie v roce 1991
foto Waldemar Tracz


lokomotiva Pt 47-116 vyjíždí z nádraží v Kladsku dne 29.9.1980
foto Vladimír Truxa


lokomotiva TKt 48-99 vyjíždí z Kladska do Mezilesí (Międzylesie) po ještě neelektrifikované trati, prosinec 1990
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva řady TKt 48 projíždí s osobním vlakem po viaduktu u Polanice Zdrój
, přelom 80. a 90. let 20. století
foto Mariusz Paździórko


lokomotiva řady TKt 48 projíždí s osobním vlakem po viaduktu u Polanice Zdrój, přelom 80. a 90. let 20. století
foto Mariusz Paździórko


lokomotiva řady TKt 48 projíždí s osobním vlakem nedaleko lázní Polanica Zdrój, přelom 80. a 90. let 20. století
foto Mariusz Paździórko

 

lokomotiva TKt 48-173 ve stanici Polanica Zdrój dne 29.9.1980
foto Vladimír Truxa


lokomotiva řady TKt 48 s osobním vlakem ve stanici Szczytna Śląska, přelom 80. a 90. let 20. století
foto Mariusz Paździórko


lokomotiva řady TKt 48 s osobním vlakem u Lázní Dušníky (Duszniki Zdrój), přelom 80. a 90. let 20. století
foto Mariusz Paździórko


lokomotiva TKt 48-101 při zbrojení vodou ve stanici Lewin Kłodzki dne 27.5.1980
foto Vladimír Truxa


lokomotiva Tkt 48-191 s vlakem do Lázní Chudoba (Kudowa Zdrój) v Kladském Levíně (Lewin Kłodzki), podzim 1990
foto Frank Engel


lokomotivy TKt 48-20 a TKt 48-180 na přípřeži nedaleko Kudowy Zdróje dne 27.5.1980
foto Vladimír Truxa


lokomotiva Tkt 48-46 při zbrojení vodou ve stanici Kudowa Zdroj dne 29.9.1980
foto Vladimír Truxa


lokomotiva Tkt 48-99 v Lázních Chudoba (Kudowa Zdrój) na konci 80. let 20. století
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva TKt 48-173 ve stanici Kudowa Zdrój, přelom 80. a 90. let 20. století
foto Mariusz Paździórko


lokomotiva Pt 47-112 na mostě v Kłodzku v září roku 1990
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ty 2-81 s nákladním vlakem do Radkówa ve stanici Ścinawka Średnia dne 20.3.1991
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ty 2-81 s nákladním vlakem do Radkówa u Ratna Dolnego dne 20.3.1991
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ty 2-81 přijela s nákladním vlakem do Radkówa dne 20.3.1991
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva řady Pt 47 na viaduktu ve Zdrojowisku u města Nowa Ruda na trati Kłodzko-Wałbrzych
foto Waldemar Tracz


lokomotiva řady Pt 47 na tehdy již jednokolejném viaduktu ve Zdrojowisku
foto Waldemar Traczlokomotiva řady Ty 2 s osobním vlakem Wałbrzych - Kłodzko u stanice Ludwikowice Kłodzkie dne 1.4.1984
foto Drahoš Švestka


lokomotiva řady Pt 47 projíždí s nákladním vlakem kolem strážního domku u Głuszyce Górnej
foto Geoffrey Dobek


lokomotiva řady Pt 47
s nákladním vlakem vyjíždí z tunelu u Głuszyce
foto Geoffrey Dobek


lokomotiva Ty 42-1
zbrojí vodu ve stanici Jedlina Zdrój v červenci 1991
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ty 42-1 ve Slezském Záhoří (Zagórze
Śląskie) v červenci 1991
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Pt 47–112 přejíždí most 
na kladské trati ve Wałbrzychu dne 21.10.1987


parní lokomotiva Rafa
ł v kamenouhelných dolech ve Wałbrzychu v prvni polovině 70. let 20. století


lokomotiva Ty 2-1166 v železniční stanici Meziměstí dne 8.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva Ty 2-391 ve stanici Meziměstí v čele nákladního vlaku do Wałbrzychu dne 19.1.1984
foto Vladimír Truxa


lokomotiva Ty 2-391 odjíždí z Meziměstí v čele nákladního vlaku do Wałbrzychu dne 19.1.1984
foto Vladimír Truxa


 lokomotiva Ty 2-1355 odjíždí plnou parou z Meziměstí v čele nákladního vlaku do Wałbrzychu dne 24.3.1982
foto Vladimír Truxa


lokomotiva Ok 1-46 z depa Vratislav (W
rocław Główny) sloužila na tratích slezského Podkrkonoší
foto A
ndrzej Massel


lokomotiva Ok 1-204 z depa Vratislav (Wrocław Główny) sloužila na tratích slezského Podkrkonoší
foto A
ndrzej Massel


lokomotiva Ty 42-1 ve stanici Bolkov (Bolków) v únoru 1991
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ty 2-81 projíždí pod hradem Bolkov
foto Frank Engel


lokomotiva Ty 42-1 na estakádě ve Střehomi (Strzegom) v březnu 1991

foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ty 42-1 v železniční stanici Střehom (Strzegom) v březnu 1991
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ty 42-1 jede na opravu do Jaworzyny Śląskiej, březen 1991
foto Paweł Mierosławski


lokomotivy Ok 1-325 a Tr 5-65 i tendr 22 D2 ve výtopně 
Jaworzyna Śląska v červnu 1991
foto Pawe
ł Mierosławski


lokomotiva Ty 42-1 ve výtopně Jaworzyna Śląska v březnu 1991
foto Paweł Mierosławski


lokomotivy Ty 2-81 a TKt 48-173 ve výtopně Jaworzyna Śląska
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ty 2-81 ve výtopně Jaworzyna Śląska
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ty 2-305, připravená k traťovému výkonu ve výtopně Jaworzyna Śląska v roce 1992
foto Alan Newble


lokomotivy Ty 42-1 a Ty 2-305 ve výtopně Jaworzyna Śląska v červnu 1991
foto
Paweł Mierosławski


lokomotiva TKt 48-173 ve výtopně Jaworzyna
Śląska, únor 1991
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ty 2-305 ve výtopně Jaworzyna Śląska v roce 1992
foto Alan Newble


lokomotivy Ty 2-305 a OKi 2-27 ve výtopně Jaworzyna Śląska v roce 1992
foto Alan Newble


lokomotiva OKi 2-27 ve výtopně Jaworzyna Śl
ąska v roce 1992
foto Alan Newble


lokomotiva Pt 47-112 ve stanici Jaworzyna Śląska v květnu roku 1992
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ty 42-1 ve stanici Świdnica v červenci roku 1991
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva OK 1-82 směřuje k Nyse s osobním vlakem s patrovými vozy z Jaworzyny Śląskiej do Legnice dne 26.6.1974
foto Geoff Plumblokomotiva TKt 48-173 s vlakem do Kamieńca Ząbkowickiego, červen 1991

foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Pt 47-126 u Jaworzyny Śląskiej se spěšným vlakem z Legnice do Nysy dne 26.6.1974
foto Geoff Plumblokomotiva řady Ot 1 u stanice 
Wałbrzych Fabryczny v létě roku 1951
 foto R. Burzyński


lokomotiva Ty 42-1 v železniční stanici Wałbrzych Główny v červenci 1991
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva TKt 48-119 ve stanici 
Wałbrzych Główny v roce 1990
foto Frank Engel


lokomotiva Ty 2-305 na točně topírny ve stanici Wałbrzych Główny v roce 1990
foto Frank Engel


lokomotiva Ty 2-305 na točně ve stanici Wałbrzych Główny v roce 1990
foto Frank Engelodstavená lokomotiva Ty 2-390 ve stanici Wałbrzych Główny v roce 1990
foto Frank Engellokomotiva řady Ty 2 jako provozní záloha ve stanici Wałbrzych Główny dne 1. února 1998
foto Jan Hrdlička


parní lokomotiva řady Ty 2 jako valbřišská záloha byla provozní ještě dne 1. února 1998
foto Jan Hrdlička


zatopená parní lokomotiva řady Ty 2 ve stanici Wałbrzych Główny dne 1. února 1998
foto Jan Hrdlička


lokomotiva řady Pt 47 s patrovými vozy projíždí kolem mechanického návěstidla před stanicí Marciszów
foto Geoffrey Dobek


lokomotiva Ty 2-305 zbrojí vodu ve stanici Marciszów, červen 1991.
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ty 42-1 v železniční stanici Marciszów v únoru roku 1991
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ty 42-1 v železniční stanici Marciszów, únor 1991.
foto Paweł Mierosławski


lokomotiva Ot 1-10 zbrojí vodu ve stanici
Jelení Hora (Jelenia Góra) před odjezdem s dálkovým vlakem
archiv Stanisław Brodziak


lokomotiva Ot 1-17 s nákladním vlakem ve stanici Jelení Hora
(Jelenia Góra)
archiv Stanis
ław Brodziak


lokomotiva Ot 1-18 z depa 
Jelenia Góra sloužila na tratích slezského Podkrkonoší, foto z přelomu 50. a 60. let 20. století
foto Andrzej Massel


vyřazená parní lokomotiva Tkt 48-58, odstavená v železniční stanici
Jelenia Góra dne 13.2.2005
foto Václav Vyskočil


 lokomotiva Tkt 48-173 byla v roce 1992 pokřtěna jako Św. Barbara - zde ve stanici Karpacz
foto Alan Newble lokomotiva Tkt 48-173, pokřtěná jako Św. Barbara, na železniční stanici v K
arpaczi pod Sněžkou roku 1992
foto Ad van Sten


lokomotiva řady Tkt 48 vyjíždí z železniční stanice Szklarska 
Poręba Dolna na přelomu 70. a 80. let 20. století
foto p. Frenzel


osobní vlak stojí ve stanici Szklarska Poręba Średnia
foto Andrzej Massellokomotiva Ty 2-1 v železniční stanici Szklarska Poręba Górna
foto Andrzej Massellokomotiva řady Ot 1 ve stanici Szklarska Por
ęba Górna
foto Andrzej Massel


osobní vlak s lokomotivou Ty 2-1 ve stanici Szklarska Poręba Górna
foto Andrzej Massellokomotiva Ty 2-1 v zasněžené horské železniční stanici Szklarska Poręba Górna
Foto Andrzej Massel
 • Nostalgie. • Hlavními hrdinkami našeho nostalgického výletu do dob pravidelného parního provozu v Podkrkonoší byly krásné a jedinečné parní lokomotivy:

  Ty 2:
  1,
   81, 305, 390, 391, 1166, 1355


  TKt 48:
  20, 39, 46, 58, 67, 99, 101, 119, 173, 180, 191


  Ty 42:
  1


  Ot 1:
  10, 17, 18


  Pt 47:
  22, 112, 116,  126


  OK 1:
  46, 82, 204, 325


  OKi 2:
  27


  Tr 5:
  65


  Ol 49:
  111


  Rafa
  ł  pohled na podkrkonošskou trať z místa topiče parní lokomotivy Ty 42-1 v roce 1992
  foto Alan Newble
  Děkuji autorům za možnost uveřejnit jejich fotografie na těchto internetových stránkách.  Velmi se také omlouvám, pokud jsem někoho zkrátil na jeho autorských právech k jednotlivým snímkům tím, že je u jeho snímku uveden jiný autor. Vzhledem ke stáří snímků a skutečnosti, že mnozí fotografové si své fotografie vzájemně vyměňovali, je někdy obtížné dopátrat se pravého původního autora toho kterého záběru. Pokud jste Vy autorem některé uveřejněné fotografie a oprávněně se domníváte, že jste uvedením jména jiného autora pod Vaší fotografií krácen ve svých autorských právech, ozvěte se mi, prosím, na e-mailovou adresu hrdlicka@vrchlabsko.info, abych mohl vše uvésti co nejdříve do plného pořádku.

  Pokud vlastníte zajímavé záběry z doby pravidelného parního provozu v Podkrkonoší a okolí, ozvěte se mi též, prosím, na výše uvedenou adresu, abych mohl také Vaše fotografie zveřejnit jako cenný dobový dokument i dávnou momentku pro potěchu oka i srdce.


  Děkuji, Jan L. Hrdlička • Nostalgie.