PODKRKONOŠSKÁ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ.

VÁŠ SPECIALISTA NA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A EKOLOGII KRAJINY.

telefon.  776 345 002
e-mail: hrdlicka@vrchlabsko.info
web: http://vrchlabsko.info

 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST A ODBORNÉ PORADENSTVÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.

Koloběh vody v přírodě. Odpadní vody z mého domu se po splynutí s vodou podzemní či povrchovou stávají zdrojem vody
pro ty, kteří odebírají vodu z téže geologické vrstvy či řeky níže po toku. Mysleme na jejich zdraví a život, stejně jako
na přírodu, která nás obklopuje. Jakou vodu dnes vrátíme přírodě, takovou budeme zítra pít...

Naše inženýrská kancelář se specializuje na návrhy a projekci likvidace odpadních vod  a odběrů vod pro potřeby jednotlivých domácností i celých obcí.
Zajistíme kompletní engineering celého Vašeho případu od převzetí zakázky přes zajištění všech potřebných povolení a realizaci stavby až po kolaudaci.

Stačí zavolat nebo zaslat zprávu na telefonní číslo 776 345 002 nebo na e-mail hrdlicka@vrchlabsko.info, rádi za Vámi přijedeme a odborně Vám poradíme v oblasti odběrů vod a nakládání s odpadními vodami. Postaráme se za Vás o kompletní vyřešení Vašeho případu od A do Z :
* místní šetření, návrh a konzultace optimálního řešení, které je pro Vás osobně finančně a časově nejvýhodnější
* zajištění vypracování kvalitní projektové dokumentace stavby a hydrogeologického posouzení odborně způsobilými osobami
* zajištění vydání všech potřebných souhlasů, povolení, závazných stanovisek a posudků od úřadů státní správy a dalších dotčených subjektů
*
zastoupení Vaší osoby ve všech jednáních před úřady státní správy a samosprávy, před dalšími způsobilými osobami a firmami
*
zajištění vydání veškerých potřebných vodoprávních a stavebních povolení, zajištění podkladů pro kolaudační řízení
* zajištění geodetických služeb a kamerových zkoušek potrubí, dodávka náplní štěrkopískových biofiltrů za bezkonkurenční ceny
* dodávka kvalitních certifikovaných výrobků pro vodohospodářské stavby – biologické filtry, biologické septiky, čistírny odpadních vod,  jímky
* zajištění provedení zemních a montážních prací odbornou firmou
, poradenství pro realizaci vodohospodářské stavby
* odborné poradenství v oblasti ekologie vodního hospodářství, odběrů vod a nakládání s vodami
* značná úspora Vašich nákladů volbou efektivního a přitom levného řešení
* PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ PRO MALÉ OBCE DO 500 OBYVATEL
OD 1.1.2008 JSTE POVINNI VYPOUŠTĚT ODPADNÍ VODY Z VAŠEHO DOMU A ODEBÍRAT VODU Z VAŠÍ STUDNY V SOULADU SE ZÁKONEM !  KONTAKTUJTE NÁS, VŠE VYŘEŠÍME ZA VÁS!

Podkrkonošská inženýrská kancelář - rozcestník.