Podkrkonošská parní nostalgie - Čechy.                                                                            část 1.

Historické fotografie z dob pravidelného parního provozu v Severovýchodních Čechách nám přibližují nezapomenutelnou atmosféru dávno zašlých časů největší slávy železnice v českém Podkrkonoší a okolí.                        Léta Páně 1950-1980

Pravidelný parní provoz na tratích v českém Podkrkonoší byl postupně ukončován od roku 1977, oficiálně skončil rokem 1980, poslední stroje však vyjely na mimořádné výkony v českém Podkrkonoší ještě v roce 1981, který znamená i definitivní konec parního provozu v Českých zemích. Po 1. lednu 1982 tak můžeme na podkrkonošských tratích potkat parní krasavice již jen v čele nostalgických vlaků.


depo Trutnov:
Depo a výtopna Trutnov, nejvýznamnější v českém Podkrkonoší, byly založeny už při výstavbě Rakouské Severozápadní dráhy z Vídně do Poříčí u Trutnova v roce 1871. Z dochovaných pramenů zjišťujeme, že k 30. 6. 1914 měla výtopna ve stavu 46 parních lokomotiv těchto řad: 120 (254.1) - 9 lokomotiv, 16 (232.0) - 4 lokomotivy, 17 - 6 lokomotiv, 151 (312.2) - 18 lokomotiv, 162 (313.4) - 3 lokomotivy, 178 (422.0) - 5 lokomotiv a řada 97 (310.0) - 1 lokomotiva. Po stabilizaci situace na železnici po druhé světové válce a odsunu lokomotiv cizích železničních správ zde postupně byly dislokovány parní lokomotivy těchto řad: 310.0; 313.4; 314.2; 344.0; 344.1; 354.0; 354.1; 354.7; 354.8; 365.4; 411.0; 413.1; 414.4; 422.0; 423.0; 424.1; 434.0; 434.1; 434.2; 464.0; 524.2; 534.03 a 556.0. Záznamy depa Trutnov nám prozrazují, že všechny tři lokomotivy řady 313.4 zajišťovaly až do roku 1950 dopravu osobních vlaků na trati Martinice - Rokytnice, lokomotivy řady 354.1 vozily do konce 60. let 20. století osobní i nákladní vlaky například na rameni Trutnov - Stará Paka - Chlumec, lokomotivy 354.7 vozily do druhé poloviny 60. let osobní vlaky i rychlíky na hlavních tratích Podkrkonoší, lokomotivy řady 422.0 zajišťovaly do konce 50. let na místních tratích vozbu nákladních vlaků a v této službě je později nahradily lokomotivy řady 423.0, které se na vozbě nákladních vlaků udržely do konce 60. let. Nejpočetnější řadou lokomotiv, dislokovaných v depu Trutnov, byly nákladní lokomotivy řady 434.2, které jezdily přibližně od počátku padesátých let především s nákladními vlaky na hlavních tratích Podkrkonoší a ve druhé polovině šedesátých let nahradily postupně nákladní lokomotivy řady 423.0 i na vedlejších a místních tratích. Tyto spolehlivé stroje se udržely na tratích Podkrkonoší až do ukončení parního provozu v depu koncem 70. let a kromě nákladních vlaků často tahaly i pravidelné rekreační vlaky. Lokomotivy řady 464.0 naproti tomu sloužily od konce 50. let do počátku 70. let  pro dopravu rychlíků a osobních vlaků například na vozebním  rameneni Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka - Trutnov a Svoboda nad Úpou - Trutnov - Jaroměř. Lokomotivy řady 475.1 byly dislokovány pouze v Meziměstském pobočném depu, kde zajišťovaly osobní dopravu na rameni Meziměstí - Náchod - Týniště nad Orlicí. Lokomotivní řada 534.03 vozila v první polovině 60. let těžké nákladní vlaky na hlavních tratích a v této její službě ji od počátku 70. let nahradily lokomotivy řady 556.0, které tahaly těžké nákladní a rekreační vlaky a důstojně ukončily éru parní trakce na hlavních tratích Podkrkonoší. Paradoxně to byly právě hlavní tratě, například Chlumec - Stará Paka - Trutnov, kde se udržel parní provoz nejdéle. 

Motorizace pronikla do depa po druhé světové válce dodávkou motorových vozů M 130.3, M 130.1 a M 242.0 v roce 1950. Ve druhé polovině téhož roku byly dodány i známé motorové vozy M 131.1, jejichž nasazením byla ukončena pravidelná parní vozba osobních vlaků na lokálních tratích, například na trati Martinice - Rokytnice. V roce 1968 byly dodány motorové vozy M 286.0, které začaly například na trati Chlumec - Trutnov na některých vlacích nahrazovat parní lokomotivy řady 464.0 v osobní dopravě. Motorové vozy M 286.0 byly nahrazeny v roce 1970 motorovými vozy M 296.1 a M 296.2, které byly nasazeny na ramenech Trutnov - Stará Paka - Chlumec nad Cidlinou a Svoboda nad Úpou - Trutnov - Hradec Králové. Dne 7.4.1971 skončila na trati Chlumec - Trutnov oficiálně éra parních lokomotiv v osobní dopravě.

Na počátku 70. let byly do depa Trutnov dodány také první motorové lokomotivy řady T 444.0 a T 444.02, které byly nasazovány na vozbu nákladních vlaků na vedlejších tratích. Od roku 1974 byly dodávány do depa také motorové lokomotivy řady T 478.3, které byly postupně nasazovány na vozbu nákladních a rekreačních vlaků na hlavních tratích, kde začaly vytlačovat parní lokomotivy řady 556.0. Od roku 1978 přichází potom dodávka nových motorových lokomotiv T 466.2, které nahradily na vedlejších a místních tratích v nákladní dopravě parní lokomotivy řady 434.2. Například na trati Martinice - Rokytnice byla ukončena pravidelná parní vozba nákladních vlaků v noci z 30.11.1977 na 1.12.1977. V roce 1978 přichází do depa Trutnov také první dodávka motorových vozů M 152.0, které postupně nahrazovaly na vedlejších tratích staré motorové vozy M 131.1. Posledními početnými řadami parních lokomotiv v trutnovském depu byly nákladní lokomotivy řad 434.2 a 556.0, které vozily až do ukončení parního provozu těžké nákladní vlaky, stejně jako pravidelné rekreační vlaky z Bratislavy, Brna, Bohumína, Prahy a Drážďan do Krkonoš.  

Parní provoz byl v depu Trutnov ukončen dne 15. 4. 1979, kdy lokomotiva 556.0350 odvezla manipulační vlak č. 80260 z Trutnova do Staré Paky. Posledními parními lokomotivami řady 434.2 v depu Trutnov byly stroje č. 208 a 2100, zrušené v roce 1979, poslední lokomotivou řady 464.0 byl stroj č. 030, vyřazený v roce 1979. Nejdéle se v Trutnově udržely lokomotivy řady 556.0, z nichž byly jako poslední vyřazeny stroje č. 0435 a 0279 v roce 1980, č. 043, 0305, 0323, 0339 a 0398 v roce 1981, č. 0221 a 0316 dokonce až v roce 1982. Trutnovské lokomotivy skončily svoji poslední smutnou pouť nejčastěji v Kovošrotu Hradec Králové, závod Hronov. Pod správu depa Trutnov spadaly v době ukončení parního provozu strojové stanice Jilemnice, Stará Paka a Vrchlabí, pobočné lokomotivní depo Meziměstí se svými strojovými stanicemi Dobruška a Náchod a dále i kabinová lanová dráha Jánské Lázně - Černá Hora a sedačková lanová dráha Pec pod Sněžkou - Sněžka.            
železniční přejezd s mechanickými závorami a předzváněčem "Trojlístek" ve starém provedení
archiv Karel Jiráskodepo Hradec Králové - Provoz na Jiho-severoněmecké spojovací dráze Pardubice - Hradec Králové - Liberec byl zahájen v roce 1857. Depo Hradec Králové je z minulosti známé rozsáhlým provozem parních lokomotiv řad 354.1, 354.7, 475.1 a 556.0 a později motorových vozů M 131.1, M 240.0, M 262.0, M 286.0, M 296.1 a M 296.2 doplněných motorovými lokomotivami T 466.0, T 478.3 a T 478.4. Tyto stroje obsluhovaly významnou část východních Čech a zajížděly přes Starou Paku až do Liberce, přes Jičín do Turnova, přes Chrudim do Havlíčkova Brodu, přes Letohrad do polského Międzylesie, Hanušovic a Jeseníku, a v neposlední řadě i do Prahy. Koncem prosince 1968 obdrželo depo Hradec Králové z výroby první motorové vozy řady M 296.2, které počátkem ledna 1969 nahradily starší řadu M262.0 na rychlících na rameni Praha - Hradec Králové - Letohrad s pokračováním jako osobní vlak do Hanušovic a dále začaly vozit motorové rychlíky do Havlíčkova Brodu a Jihlavy. Od grafikonu 1969/70 se začaly tyto motorové vozy objevovat také na spěšných a osobních vlacích přes Starou Paku do Liberce, kde velmi pomalu vytlačovaly parní lokomotivy řad 475.1 a 464.0, a spolu se starší řadou M 286.0 jezdily též přes Jičín do Turnova. V listopadu a prosinci převzalo hradecké depo nové vozy řady M296.1, které zařadilo do rychlíkové skupiny a vozy řady M 296.2 přešly na osobní a spěšné vlaky a umožnily tak předání všech vozů řady M 286.0 na Moravu a Slovensko.  Nejobdivovanějšími hradeckými parními lokomotivami byly elegantní "Šlechtičny" řady 475.1 Kolem poloviny 70. let 20. století vytlačily tuto řadu nové motorové lokomotivy z vozby rychlíků Liberec - Brno a těmto parním královnám zbyla pouze vozba části osobních vlaků na rameni Pardubice - Hradec Králové - Stará Paka - Liberec, v menší míře též Hradec Králové - Jičín - Turnov a Pardubice - Havlíčkův Brod, kde hrdě dosloužily ve druhé polovině 70. let.

Výtopna Jaroměř  byla na sklonku éry parní trakce pobočným depem královéhradeckého depa kolejových vozidel. Jaroměř patří mezi několik posledních výtopen v Českých zemích, kde vydržel parní provoz až do úplného konce slavné éry páry na našich kolejích. Jaroměřská výtopna na sklonku éry parního provozu disponovala nákladními lokomotivami řad 434.2, 534.03 a 556.0. Poslední provozní parní lokomotivou v Jaroměři byla lokomotiva 556.043, která naposledy vyjela v neděli 15. února 1981 dopoledne na postrku nákladního vlaku do Trutnova. Zpět do Jaroměře se vrátila jako lokomotivní vlak v odpoledních hodinách a následujícího dne byla předisponována do depa Trutnov, kde dosloužila jako vytápěcí kotel. Díky úsilí nadšenců se podařilo proměnit upadající strojovou stanici v Jaroměři na výtopnu a museum parních lokomotiv, vagónů a železničních reálií z doby pravidelného parního provozu.
lokomotiva 464.071 s osobním vlakem v Chrudimi zastávce dne 11.3.1974
foto Vladimír Truxa


depo Liberec - První vlak přijel do Liberce v první květnový den roku 1859. Tím byla dokončena třetí parostrojní železnice v Českých zemích - Jiho-severoněmecká spojovací dráha Pardubice - Liberec. Na sklonku éry parních lokomotiv vyjížděly na horské severočeské tratě z libereckého depa především lokomotivy řady 434.2 a 556.0, které důstojně ukončily parní provoz i v depu Liberec.
Liberecký železniční uzel byl také vybrán jako poslední místo k oficiálnímu ukončení parního provozu v Českých zemích. Stalo se tak v roce 1980 řadou doprovodných akcí a velikou výstavou historických i tehdy ještě provozních parních lokomotiv. Liberecké rozloučení s párou se konalo ve dnech 23.8. - 7.9.1980. Zúčastnila se ho i poslední parní lokomotiva vyrobená pro Československé státní dráhy 556.0510, která byla do roku 1978 dislokována v depu Trutnov a pravidelně jezdila po tratích Podkrkonoší. Po skončení výstavy se tato lokomotiva, na rozdíl od svých kolegyň z museí, vrátila ještě do služby. Také další dosud provozní liberecká lokomotiva 556.042 se stala obdivovaným výstavním exponátem a i ona po skončení výstavy ještě více než rok tahala nákladní vlaky na Liberecku.

Výtopna Turnov byla kdysi samostatným depem a později se stala pobočným depem libereckého depa kolejových vozidel. Turnovská výtopna byla v době vrcholu parní trakce domovem lokomotivních řad 354.1, 354.7, 434.1, 434.2, 464.0, 534.03, 555.0 a 556.0. Lokomotivy řady 354.7 byly rušeny v závěru 60. let, především v roce 1969, k hromadnému rušení lokomotiv 434.2 došlo potom až koncem 70. let, především v letech 1978/79. Parní krasavice z těchto dep skončily svoji poslední tesknou pouť v Kovošrotu Česká Lípa, mnohé však putovaly v konvojích až na Jižní Slovensko, kde je čekal stejný osud jako jejich kolegyně v České Lípě.


ŽELEZNIČNÍ  SÍŤ  SPOLEČNOSTI  S.N.D.V.B. / Ö.N.W.B.

Vrchol parní trakce na trati Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn Pardubice - Hradec Králové - Liberec.
lokomotiva 534.0473 v depu Pardubice dne 18.3.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.166 v železniční stanici Pardubice dne 17.7.1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.169 ve stanici Pardubice
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.1133 ve stanici Pardubice dne 14.9.1972
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.180 opouští stanici Pardubice
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.1114 opouští stanici Pardubice dne 7.7.1971
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 464.023 vjíždí do železniční stanice Pardubice dne 12.7.1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 464.044 opouští s osobním vlakem č. 5402 železniční stanici Pardubice dne 16.10.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.157 opouští železniční stanici Pardubice dne 18.3.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.166 opouští železniční stanici Pardubice v březnu roku 1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 534.0318 s nákladním vlakem nad Pardubicemi dne 13.4.1973
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 534.0449 mezi Pardubicemi a Rosicemi nad Labem dne 16.10.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva  534.0449 u Rosic nad Labem dne 16.10.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 464.049 mezi Pardubicemi a Rosicemi nad Labem dne 20.7.1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 534.0499 u Rosic nad Labem dne 30.3.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 464.026 u Rosic nad Labem dne 30.3.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.172 u Rosic nad Labem dne 3.3.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 534.0318 u Rosic nad Labem dne 30.3.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.1133 u Rosic nad Labem dne 30.3.1974
foto Vladimír Truxa


  lokomotiva 534.0307 u Rosic nad Labem dne 30.3.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 534.0346 mezi Pardubicemi a Rosicemi nad Labem dne13.7.1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.1133 u Rosic nad Labem dne 30.3.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.172 u Rosic nad Labem dne 30.3.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva  534.0307 u Rosic nad Labem dne 30.3.1974
foto Vladimír Truxa


největší železniční neštěstí Střední Evropy - nehoda u Stéblové dne 14.11.1960
na obrázku kotel lokomotivy 354.7128 (vedla Os 608) a hořící motorový vůz M131.1272 (vedl Os 653)
sbírka Milan Jelínek


lokomotiva řady 534.03 na vlečce elektrárny v Opatovicích nad Labem dne 20.5.1973
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.1110 v Opatovicích nad Labem dne 20.5.1973
foto Vladimír Truxa


lokomotiva  464.040 v Opatovicích nad Labem dne 3.3.1974
foto Vladimír Truxa


 lokomotiva 434.141 v depu v Hradci Králové v září roku 1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 354.1180
v depu v Hradci Králové v roce 1970
sbírka Ivo Kapllokomotiva 556.0212
v depu v Hradci Králové dne 9.5.1972
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0391 v depu Hradec Králové dne 9.5.1979
foto Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0341 v depu Hradec Králové dne 7.5.1980
foto Ladislav Kroul


lokomotiva 475.147 v depu Hradec Králové v roce 1973
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.153 v depu Hradec Králové v roce 1974
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva  475.178 v depu v Hradci Králové dne 9.5.1972
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 
475.153 v Hradci Králové v červenci 1971
foto Jiří Kulhánek, sbírka Ladislav Kroul


 lokomotiva 556.0157 
v železniční stanici Hradec Králové hlavní nádraží dne 3.3.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0305 v železniční stanici Hradec Králové hlavní nádraží dne 29.5.1979
foto Ladislav Kroul


lokomotiva 464.019
v železniční stanici Hradec Králové hlavní nádraží s vlakem ze Svobody nad Úpou v zimě 1968
foto Jan Rachota, sbírka Ivo Kapllokomotiva 556.0157 
s osobním vlakem č. 5425 v železniční stanici Hradec Králové hlavní nádraží 30.7.1976
 
foto Vladimír Truxa


 lokomotiva 
475.1114 v železniční stanici Hradec Králové hlavní nádraží v květnu 1971
foto Jiří Kulhánek, sbírka Ladislav Kroul


 lokomotivy 475.1110 a 475.130 jsou připraveny k odjezdu z Hradce Králové dne 30.4.1968
foto Ondřej Řepka, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 534.0469
vjíždí s nákladním vlakem do stanice Hradec Králové hlavní nádraží dne 28.12.1973
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0395 s osobním vlakem č. 5403 vjíždí do stanice Hradec Králové hlavní nádraží dne 7.5.1976 
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.199 vjíždí do stanice Hradec Králové hlavní nádraží dne 23.4.1973
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.198 v Hradci Králové dne 3.11.1973
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0334 
v Hradci Králové dne 3.3.1974
foto Vladimír Truxa


 lokomotiva 556.0212 
s osobním vlakem č. 5252 v Hradci Králové dne 2.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2337 
s nákladním vlakem v Hradci Králové dne 7.5.1976
foto Vladimír Truxa


 
 lokomotiva 464.026 s osobním vlakem č. 5252 v Hradci Králové dne 7.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 534.0469 přejíždí most přes Labe v Hradci Králové dne 3.3.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2228 posunuje u železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží dne 9.3.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2332 posunuje u železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží dne 14.8.1975
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 534.0469 vjíždí s nákladním vlakem do stanice Hradec Králové hlavní nádraží dne 3.11.1973
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 534.0478
vjíždí s nákladním vlakem do stanice Hradec Králové hlavní nádraží dne 12.10.1975
foto Vladimír Truxa 


 lokomotiva 475.199 vyjíždí ze stanice 
Hradec Králové hlavní nádraží dne 28.12.1973
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.1133 
vyjíždí ze stanice Hradec Králové hlavní nádraží dne 3.3.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.045
vyjíždí ze stanice Hradec Králové hlavní nádraží dne 3.3.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.147 
před stanicí Hradec Králové dne 3.3.1974
foto Vladimír Truxa


 lokomotiva 475.106 
před stanicí Hradec Králové dne 22.9.1975
foto Vladimír Truxa


 lokomotiva 556.0157
před Hradcem Králové dne 3.11.1973
foto Vladimír Truxa


 lokomotiva 556.0173
v Hradci Králové dne 28.12.1973
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0160 
s osobním vlakem č.5425 před Hradcem Králové dne 7.5.1976 
foto Vladimír Truxa


 556.0120
s nákladním vlakem před Hradcem Králové dne 7.5.1976 
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.147 před Hradcem Králové dne 3.11.1973
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 464.044 
s osobním vlakem č. 5425 před Hradcem Králové dne 2.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0107
s nákladním vlakem před Hradcem Králové dne 12.10.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.1117
za Hradcem Králové dne 28.12.1973
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0143 
za Hradcem Králové dne 7.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0165
u Hradce Králové dne 27.3.1976
foto Vladimír Truxa


 lokomotiva 534.0478 
s nákladním vlakem u Hradce Králové dne 9.3.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 464.050
s osobním vlakem č.1507 do Svobody nad Úpou za Hradcem Králové v létě 1960
foto Jan Rachota, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.2255 v čele nákladního manipulačního vlaku do Jaroměře za Hradcem Králové v létě 1968
foto Jan Rachota, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 354.797 s osobním vlakem č.1502 ze Svobody nad Úpou před Hradcem Králové v létě 1963
foto Jan Rachota, sbírka Ivo Kapl


 lokomotiva 556.0325 
u Hradce Králové dne 9.3.1975
foto Vladimír Truxa


 lokomotiva 556.0143 
u Hradce Králové dne 9.3.1975
foto Vladimír Truxa


 lokomotiva 475.1117 
s osobním vlakem č. 5425 u Hradce Králové dne 27.3.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0212
na postrku osobního vlaku č. 5425 u Hradce Králové dne 27.3.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.122 
s osobním vlakem č.5412 mezi Hradcem Králové a Předměřicemi n./L. dne 12.10.1975
foto Vladimír Truxa


 lokomotiva 534.0394 mezi Hradcem Králové a Předměřicemi n./L. dne 12.10.1975
foto Vladimír Truxa


 lokomotiva 556.068 
mezi Hradcem Králové a Předměřicemi n./L. dne 12.10.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.279 v železniční stanici Předměřice nad Labem dne 4.6.1975
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 534.0486 v železniční stanici Předměřice nad Labem v létě roku 1977
foto Ladislav Kroul


lokomotiva 475.199 v železniční stanici Předměřice nad Labem v létě roku 1974
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0350 v železniční stanici Předměřice nad Labem dne 22.6.1979
foto Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0341 v železniční stanici Předměřice nad Labem dne 28.5.1978
foto Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0173 v železniční stanici Předměřice nad Labem v létě roku 1978
foto Ladislav Kroul


l
okomotiva 534.0384 v železniční stanici Předměřice nad Labem dne 3.6.1978
foto Ladislav Kroul


lokomotiva 556.068 s nákladním vlakem v železniční stanici Smiřice dne 15.7.1978
foto Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0313 s nákladním vlakem v železniční stanici Smiřice dne 22.8.1979
foto Ladislav Kroullokomotiva 556.0487 s nákladním vlakem v železniční stanici Smiřice dne 19.7.1978
foto Ladislav Kroullokomotiva 556.0168 ve stanici Smiřice dne 11.5.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.106 v železniční stanici Smiřice v roce 1971
foto Pavel Vaníček, sbírka
Ladislav Kroul


lokomotiva 556.043 ve Smiřicích dne 11.5.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0395 u Smiřic dne 11.5.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 534.0384 u Smiřic dne 11.5.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0453 s nákladním vlakem mezi Černožicemi a Jaroměří v létě 1980
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměřlokomotiva 354.1190
před Jaroměří dne 6.8.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0366 s nákladním vlakem u Jaroměře dne 5.10.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.1118 v Semonicích, 70. léta 20. století
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 556.068 s osobním vlakem č. 5425 v Semonicích dne 16.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0344 s nákladním vlakem v Semonicích dne 23.6.1980
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 556.0341 s nákladním vlakem u Jaroměře dne 16.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0165 u Jaroměře dne 5.10.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0105 u Jaroměře dne 5.10.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0325 s nákladním vlakem u Jaroměře dne 11.5.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0165 
u Jaroměře dne 10.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0344 u Jaroměře dne 23.6.1980
foto Vladimír Truxa


 556.0242 s nákladním vlakem u Jaroměře dne 11.5.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0212 s nákladním vlakem u Jaroměře dne 11.5.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0181 na postrku nákladního vlaku před Jaroměří dne 11.5.1975
foto Vladimír Truxalokomotiva 556.0143
u Jaroměře dne 5.10.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0350 na viaduktu v Jezbinách u Jaroměře dne 11.8.1979
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.153 vjíždí do železniční stanice Jaroměř dne 16.3.1972
sbírka
Ivo Kapl


lokomotiva
434.1149 v Jaroměři dne 26.7.1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.2265 v železniční stanici Jaroměř dne 30.6.1968
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.2150 u topírny v železniční stanici Jaroměř dne 9.8.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2206 v železniční stanici Jaroměř dne 16.5.1979
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 434.2150 u topírny v železniční stanici Jaroměř dne 4.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2188 u topírny v železniční stanici Jaroměř dne 16.6.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2195 u topírny v železniční stanici Jaroměř dne 19.3.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.2325 u topírny v železniční stanici Jaroměř dne 9.8.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 534.0371 v železniční stanici Jaroměř dne 12.4.1979
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 534.0469 u topírny v železniční stanici Jaroměř dne 9.8.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 534.0513 v železniční stanici Jaroměř dne 8.9.1979
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 556.043 v depu Jaroměř dne 16.6.1978
foto Vladimír Truxa, sbírka LD Trutnov


lokomotiva 556.005 u topírny v železniční stanici Jaroměř dne 29.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0242 v Jaroměři dne 29.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0165 v Jaroměři dne 29.5.1976
foto Vladimír Truxa


556.0334
 v Jaroměři dne 29.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0242 
v Jaroměři dne 29.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0395 v Jaroměři dne 29.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0165 v Jaroměři dne 9.8.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0165 v depu Jaroměř dne 29.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2317 v depu Jaroměř dne 16.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0350 v Jaroměři dne 16.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotivy 556.0157 a 556.0350 v Jaroměři dne 16.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.158 v Jaroměři dne 29.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0344 v Jaroměři dne 23.6.1980
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.043 ve výtopně v Jaroměři dne 23.6.1980
foto Vladimír Truxa


lokomotivy 556.043 a 534.0341 v Jaroměři dne 23.6.1980
foto Vladimír Truxa


lokomotivy 556.043 a 556.0341 v Jaroměři dne 23.6.1980
foto Vladimír Truxa


lokomotivy 556.0474 a 556.0165 v Jaroměři dne 9.8.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotivy 556.0242, 434.2150, 556.0474 a 556.0165 v Jaroměři dne 9.8.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotivy 556.0344 a 556.0350 ve strojové stanici Jaroměř dne 28.6.1979
foto Drahoš Švestkalokomotiva 556.0305 v železniční stanici Jaroměř dne 31.3.1980
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 556.0391 u topírny v železniční stanici Jaroměř dne 6.4.1979
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 556.0107 u výtopny ve stanici Jaroměř, 70. léta 20. století
sbírka Karel Jiráskolokomotiva 556.043 s nákladním vlakem ve stanici Jaroměř, 70. léta 20. století
sbírka Karel Jirásko


lokomotiva 556.043 v Jaroměři dne 3.1.1980
 
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0245 v Jaroměři dne 23.2.1980
 
foto Vladimír Truxa


lokomotivy 556.0120 a 556.0341 v Jaroměři dne 16.7.1976
 
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.008 s nákladním vlakem v Jaroměři dne 6.8.1972
sbírka Ladislav Kroul 
lokomotivy 534.0371 a 556.0350 v Jaroměři dne 16.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 534.0371 v železniční stanici Jaroměř dne 28.3.1979
foto Vladimír Truxa


lokomotivy 534.0371 a 556.0 v Jaroměři
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.005 v Jaroměři dne 29.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotivy řady 556.0 ve strojové stanici Jaroměř na jaře 1980, v popředí stroj 556.043
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 556.0280 ve stanici Jaroměř dne 15.3.1980, kdy ji nahradila lokomotiva řady T 444.0
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 556.0280 v železniční stanici Jaroměř dne 15.3.1980
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotivy 434.2206 a 534.0371 u topírny v železniční stanici Jaroměř dne 16.5.1979
sbírka Karel Jirásko


lokomotiva 556.0350 u topírny v železniční stanici Jaroměř  v létě 1979
sbírka Karel Jirásko


lokomotiva 556.0296 v jaroměřském depu dne 4.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0107 v jaroměřském depu dne 16.6.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2317 v jaroměřském depu dne 4.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2228 na postrku nákladního vlaku v Jaroměři dne 29.5.1976
foto Vladimír Truxa 


lokomotiva 434.2206 u topírny v Jaroměři dne 21.6.1979
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.2101 v jaroměřském depu v březnu roku 1968
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.2317 u topírny v železniční stanici Jaroměř dne 4.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2317 u topírny v železniční stanici Jaroměř dne 4.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2150 u topírny v železniční stanici Jaroměř dne 16.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2317 v železniční stanici Jaroměř dne 5.10.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2317 v železniční stanici Jaroměř dne 5.10.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2188 u topírny v železniční stanici Jaroměř
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 434.2150 u topírny v železniční stanici Jaroměř dne 4.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2150 a 556.0120 v železniční stanici Jaroměř dne 4.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2150 a 556.0350 v železniční stanici Jaroměř dne 16.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2195 vyjíždí s nákladním vlakem ze železniční stanice Jaroměř dne 11.5.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.157 v Jaroměři zastávce v zimě 1965
foto Jiří Kulhánek, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0107 s nákladním vlakem za stanicí Jaroměř v létě 1979
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 556.0280 s nákladním vlakem za Jaroměří směr Kuks na jaře 1979
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotivy 556.0344 a 556.0341 na postrku nákladního vlaku u Heřmanic dne 24.2.1980
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 556.0313 s nákladním vlakem u Heřmanic nad Labem na jaře 1980
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 556.043 s nákladním vlakem u Kuksu dne 11.4.1979
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 475.147 s osobním vlakem v železniční stanici Kuks v dubnu 1972
foto Jiří Kulhánek, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.158 v železniční stanici Kuks dne 21.7.1976
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


hřbitov zrušených lokomotiv na Kuksu - zrušená lokomotiva 434.2289 v železniční stanici Kuks dne 16.3.1972
foto Jiří Kulhánek, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.249, čekající na sešrotování na odstavné koleji stanice Kuks v březnu 1972
foto Jiří Kulhánek, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2101, čekající na sešrotování na odstavné koleji stanice Kuks v červenci roku 1973
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.2289, čekající na sešrotování na odstavné koleji stanice Kuks 19.6.1972
foto Vladimír Truxa


lokomotivy 534.0120 a 434.291
, čekající na sešrotování na odstavné koleji stanice Kuks 19.6.1972
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2149, čekající na sešrotování na odstavné koleji stanice Kuks 19.6.1972
foto Vladimír Truxa


hřbitov lokomotiv na Kuksu
dne 23.2.1980, v popředí stojí 556.0107, za ní 434.2206, 464.050 a 556.068 
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2206 čeká na sešrotování na odstavné koleji stanice Kuks dne 23.2.1980
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 464.050 čeká na sešrotování na odstavné koleji stanice Kuks dne 23.2.1980
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.068 čeká na sešrotování na odstavné koleji stanice Kuks dne 23.2.1980
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 464.050 čeká na sešrotování na odstavné koleji stanice Kuks
foto
Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2206 na odstavné koleji stanice Kuks v létě roku 1980
foto Vladimír Kučera, archiv obce Kuks


lokomotiva 556.068 na odstavné koleji stanice Kuks v létě roku 1980
foto Vladimír Kučera, archiv obce Kuks


lokomotiva 464.050 na odstavné koleji stanice Kuks v létě roku 1980
foto Vladimír Kučera, archiv obce Kuks


lokomotiva 464.051 za stanicí Kuks v roce 1968
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0305 s nákladním vlakem u předvěsti stanice Kuks dne 11.5.1980
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 556.0305 u Stanovic nad Labem, 70. léta 20. století
sbírka Klub železničních modelářů Liberec


lokomotiva 556.0344 s nákladním vlakem u Žirče dne 14.4.1980
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 556.0165 v železniční stanici Dvůr Králové nad Labem dne 5.4.1977
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.043 s nákladním vlakem Hradec Králové - Turnov nedaleko Dvora Králové nad Labem dne 1.1.1980
foto Miroslav Polášek, sbírka LD Trutnov


lokomotiva 556.0313 stojí s pracovním vlakem v železniční stanici Bílá Třemešná dne 2.11.1978
foto Oldřich Planíklokomotiva 556.0313 stojí s pracovním vlakem v železniční stanici Bílá Třemešná dne 2.11.1978
foto Oldřich Planíklokomotiva 556.0313 s pracovním vlakem v železniční stanici Bílá Třemešná dne 26.10.1978
foto Oldřich Planíklokomotiva 464.026 s osobním vlakem č. 5425 vjíždí do stanice Bílá Třemešná dne 29.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0341 vjíždí s nákladním vlakem do stanice Bílá Třemešná dne 29.5.1976
foto Vladimír Truxalokomotiva 556.0313 s pracovním vlakem v železniční stanici Bílá Třemešná dne 2.11.1978
foto Oldřich Planík lokomotiva 556.0146 v železniční stanici Bílá Třemešná
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0305nákladním vlakem mezi stanicemi Bílá Třemešná a Mostek dne 9.4.1980
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 556.0313 veze na stoupání mezi stanicemi Bílá Třemešná a Mostek pracovní vlak dne 26.10.1978
foto Oldřich Planíklokomotiva 556.0341 s pracovním vlakem nedaleko stanice Mostek dne 21.10.1976
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.208 s pracovním vlakem u Borovničky dne 26.10.1978
foto Oldřich Planík


lokomotiva 434.208 s pracovním vlakem u Borovničky dne 26.10.1978
sbírka Oldřich Planík


lokomotiva 434.208 s pracovním vlakem u Borovničky dne 26.10.1978
foto Oldřich Planík


lokomotiva 475.1117 u zastávky Borovnice dne 1.4.1975
foto Petr Ovsenák, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0313 v železniční stanici Horka u Staré Paky v roce 1978
foto Oldřich Planíklokomotiva 556.0313 v železniční stanici Horka u Staré Paky v roce 1978
foto Oldřich Planíklokomotiva řady 475.1 s osobním vlakem ve stanici Horka u Staré Paky
sbírka Oldřich Planík


lokomotiva 434.294 mezi Levínskou Olešnicí a Starou Pakou dne 18.11.1977
foto Oldřich Planík


lokomotiva 434.294 mezi Levínskou Olešnicí a Starou Pakou dne 18.11.1977
foto Oldřich Planíklokomotiva 434.294 s pracovním  vlakem mezi Levínskou Olešnicí a Starou Pakou dne 18.11.1977
foto Oldřich Planíklokomotiva 434.294 s pracovním  vlakem mezi Levínskou Olešnicí a Starou Pakou dne 18.11.1977
foto Oldřich Planíklokomotiva 556.0350 u staropackého viaduktu dne 8.10.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.140 posunuje na staropackém viaduktu dne 26.6.1971
foto Jindřich Bek


lokomotiva 434.294 přejíždí s nákladním vlakem staropacký viadukt dne 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.208 přejíždí s nákladním vlakem staropacký viadukt dne 12.6.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.294 posunuje na staropackém viaduktu dne 29.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.294 na staropackém viaduktu dne 29.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2322 s nákladním vlakem na staropackém viaduktu dne 12.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0286 na staropackém viaduktu dne 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0455 na staropackém viaduktu dne 31.8.1974
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0350 přejíždí staropacký viadukt dne 1.6.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0168 vjíždí s nákladním vlakem do železniční stanice Stará Paka dne 10.3.1974
sbírka Josef Valeš


lokomotivy 556.0107 a 556.0227 v železniční stanici Stará Paka dne 10.3.1974
sbírka Josef Valeš


lokomotiva 556.0227 v čele nákladního vlaku ve stanici Stará Paka, léto 1977
foto Oldřich Planík


lokomotiva 556.0466 v železniční stanici Stará Paka v létě 1974
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


l
okomotiva 475.130 zbrojí vodu v železniční stanici Stará Paka v roce 1971
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.164 v čele osobního vlaku č. 604 z Turnova do Hradce Králové stojí ve stanici Stará Paka dne 30.4.1969
foto Ondřej Řepka, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.173 s osobním vlakem č.603 z Havlíčkova Brodu do Liberce stojí ve Staré Pace dne 30.4.1969
foto Ondřej Řepka, sbírka Ivo Kapl


475.173 s Os603 do Liberce, Os604 do Hr.Králové a 464.052 s Os504 do Trutnova ve Staré Pace dne 30.4.1969
foto Ondřej Řepka, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.1114 v železniční stanici Stará Paka dne 6.7.1971
foto Josef Janata


lokomotiva 475.104 s osobním vlakem č. 5412 směr Turnov ve stanici Stará Paka dne 9.8.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.294 ve Staré Pace dne 12.6.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.294 na druhém nástupišti železniční stanice Stará Paka v roce 1979
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.294 v železniční stanici Stará Paka dne 4.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0339 ve Staré Pace v roce 1977
foto Oldřich Planíklokomotiva 556.0313 s nákladním vlakem ve stanici Stará Paka dne 19.9.1977
foto Oldřich Planíklokomotiva 475.158 ve Staré Pace dne 20.5.1976
foto Josef Motyčka, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva řady 354.1, zřejmě stroj 354.1176, v depu Stará Paka v březnu 1972
sbírka Ivo Kapl


srážka dvou nákladních vlaků, vedených parními lokomotivami řady 556.0 ve Staré Pace dne 15.6.1972
foto Oldřich Planíksrážka dvou nákladních vlaků, vedených parními lokomotivami řady 556.0 ve Staré Pace dne 15.6.1972
foto Oldřich Planíknásledky srážky dvou nákladních vlaků v železniční stanici Stará Paka dne 15.6.1972
foto Oldřich Planíkodklízení následků železničního neštěstí na druhém nástupišti nádraží ve Staré Pace dne 15.6.1972
foto Oldřich Planíkželezniční neštěstí na druhém nástupišti nádraží ve Staré Pace dne 15.6.1972
sbírka Zdeněk Prokůpek


odklízení následků železničního neštěstí na druhém nástupišti nádraží ve Staré Pace
sbírka Jiří Staněk...usnesení XIV. sjezdu KSČ splněno...
sbírka Jiří Staněk


lokomotivy řady 556.0 po srážce ve stanici Stará Paka 19.6.1972
foto Vladimír Truxazrušená lokomotiva 556.005 po srážce u Bělé čeká ve stanici Stará Paka na sešrotování, léto 1976
foto Oldřich Planíkzrušená lokomotiva 556.092 po srážce u Bělé čeká ve stanici Stará Paka na sešrotování, léto 1976
foto Oldřich Planíklokomotiva 434.208 a vrak lokomotivy řady 556.0 po srážce u Bělé ve stanici Stará Paka v roce 1977
foto Oldřich Planík


lokomotiva  556.051 u depa ve Staré Pace dne 8.10.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0313 ve Staré Pace dne 8.10.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0173 s nákladním vlakem před stanicí Stará Paka dne 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.1117 s osobním vlakem č. 5425 před stanicí Stará Paka dne 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0242 s nákladním vlakem za stanicí Stará Paka dne 28.5.1977
foto Vladimír Truxa


hradecká lokomotiva řady 475.1 mezi Ústím u Staré Paky a Starou Pakou
sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 556.069 mezi Ústím u Staré Paky a Starou Pakou dne 31.8.1974
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva řady 475.1 u Roškopova,  konec 60. let 20. století
archiv  Libereckého krajelokomotiva 556.068 v čele nákladního vlaku mezi Starou Pakou a Ústím u Staré Paky dne 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


 
lokomotiva 556.005 v čele nákladního vlaku mezi Starou Pakou a Ústím u Staré Paky dne 29.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotivy 556.0146 a 556.0160 na přípřeži nákladního vlaku mezi Starou Pakou a Ústím u Staré Paky dne 31.8.1974
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 
556.0107 v čele nákladního vlaku mezi Starou Pakou a Ústím u Staré Paky dne 4.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0160 v čele nákladního vlaku v Ústí u Staré Paky dne 4.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.1117 v Ústí u Staré Paky dne 4.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0395 v Ústí u Staré Paky dne 18.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0336 v Ústí u Staré Paky dne 10.3.1974
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0143 s osobním vlakem č. 5425 na viaduktu v Ústí u Staré Paky dne 5.6.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotivy řady 556.0 na zátěžové zkoušce nového mostu v Ústí u Staré Paky roku 1960
sbírka Karel Jiráskolokomotiva 556.033 s osobním vlakem 5412 na mostě v Ústí u Staré Paky dne 29.2.1976
foto Miroslav Maleclokomotiva 464.026 nedaleko Ústí u Staré Paky dne 29.5.1976
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 464.044 s osobním vlakem č. 5425 v Bělé u Staré Paky dne 18.4.1976
foto Vladimír Truxa


srážka nákladních vlaků s lokomotivami 556.005 a 556.092 mezi Bělou u Staré Paky a Libštátem dne 23.6.1976
foto Oldřich Planík


srážka nákladních vlaků s lokomotivami 556.005 a 556.092 mezi Bělou u Staré Paky a Libštátem dne 23.6.1976
foto Oldřich Planík


srážka nákladních vlaků s lokomotivami 556.005 a 556.092 mezi Bělou u Staré Paky a Libštátem dne 23.6.1976
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.1116 s osobním vlakem u Libštátu, počátek 70. let 20. století
foto Josef Janata


lokomotiva 475.173 v železniční stanici Košťálov v létě roku 1972
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0395 v železniční stanici Košťálov na jaře 1976
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2137
s nákladním vlakem u Košťálova dne 20.8.1969
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 477.039 táhne rychlík do Staré Paky, 60. léta 20. století
foto Josef Janata


lokomotiva řady 475.1 zastavila s osobním vlakem v zastávce Nedvězí, konec 60. let 20. století
archiv Libereckého kraje


lokomotiva 475.197 nedaleko Nedvězí, počátek 70. let 20. století
foto Josef Janata


lokomotiva 475.178 s osobním vlakem u Nedvězí v létě 1972
foto Josef Janata


lokomotiva 555.0112 na přípřeži před 475.147 u Nedvězí v létě 1967
foto Josef Janata


lokomotiva 434.2332 s nákladním vlakem u Nedvězí v létě 1964
foto Josef Janata, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2334 s nákladním vlakem v Semilech, 60. léta 20. století
sbírka Karel Jirásko

 

lokomotiva 464.003 v železniční stanici Semily v zimě roku 1972
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 464.009 v železniční stanici Semily v létě roku 1973
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.197 v železniční stanici Semily v létě roku 1973
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.068 ve stanici Semily dne 15.1.1976
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0157 v železniční stanici Semily v zimě roku 1975
foto Petr David, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.005 v železniční stanici Semily dne 19.7.1975
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0213 vyjíždí s nákladním vlakem z říkovských tunelů v kaňonu Jizery u Bitouchova, 70.léta 20.století
archiv Libereckého kraje


lokomotiva 556.043 v čele nákladního vlaku mezi říkovskými tunely v kaňonu Jizery dne 2.1.1977
foto Ondřej Řepka


 lokomotiva 556.0290 vyjíždí z kaňonu Jizery před
Železným Brodem dne 19.7.1975
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.1118 v železniční stanici Železný Brod v létě 1973
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.064 v železniční stanici Železný Brod v zimě 1968
sbírka Klub železničních modelářů Liberec


lokomotiva 475.130 ve stanici Železný Brod v roce 1968
sbírka Klub železničních modelářů Liberec


  lokomotiva 464.040 vjíždí do stanice Železný Brod dne 15.1.1976
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0107 v čele nákladního vlaku v železniční stanici Malá Skála roku 1973
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0324 v čele osobního vlaku č. 5444 v Dolánkách dne 16.5.1976
foto Miroslav Malec


lokomotiva 556.001 v čele osobního vlaku č. 5411 u Dolánek dne 16.5.1976
foto Miroslav Malec


lokomotivy 434.1150 a 475.176 v železniční stanici Turnov dne 14.11.1970
sbírka Ivo Kapl


lokomotivy 354.1185 a 475.170 v železniční stanici Turnov dne 21.12.1969
sbírka Ivo Kapl


354.1185 s
Os 1312 do Hr.Králové přes Jičín a 475.164 s Os 604 do Hr.Králové přes St.Paku ve stanici Turnov 30.4.1969
foto Ondřej Řepka, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.130 při zbrojení vodou ve stanici Turnov dne 19.10.1968
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.158 v železniční stanici Turnov dne 29.5.1976
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.176 v železniční stanici Turnov v roce 1973
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.064 v železniční stanici Turnov dne 9.7.1975
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.178 s osobním vlakem č.608 Liberec – Havl. Brod při zbrojení vodou ve stanici Turnov 30.11.1968
foto Ondřej Řepka, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.042 ve stanici Turnov dne 18.8.1978
foto Drahoš Švestka


 
lokomotiva 556.0250 v železniční stanici Turnov dne 22.10.1978
foto Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0120 v železniční stanici Turnov dne 15.3.1976
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 464.040 v Turnově dne 16.1.1976
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.106 v železniční stanici Turnov dne 24.8.1976
foto Josef Motyčka, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.040 v Turnově dne 7.5.1978
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 464.024 ve stanici Turnov dne 16.1.1976
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.104 v železniční stanici Turnov dne 8.8.1976
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.172 s R193 Praha – Liberec ve stanici Turnov dne 21.12.1969, do Turnova rychlík přivezla T 478.1157
foto Ondřej Řepka, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.164 ve stanici Turnov dne 30.9.1968
foto Ondřej Řepka, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0334 v železniční stanici Turnov dne 22.10.1978
foto Ladislav Kroul


lokomotiva 534.0384 v Turnově dne 13.7.1975
sbírka Ivo Kapl


lokomotivy 434.221 a 556.0374 v turnovské výtopně dne 2.8.1977
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.1114 v železniční stanici Turnov dne 18.8.1970
foto Jan Koutný, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 534.0411 v železniční stanici Turnov dne 30.11.1968
sbírka Ivo Kapl


lokomotivy 556.051 a 556.001 v Turnově dne 15.7.1977
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.172 za Turnovem dne 30.11.1968
sbírka Ivo Kapllokomotiva 556.042
za Turnovem v čele vlaku u příležitosti ukončení parního provozu dne 23.8.1980
foto Zdeněk Bauer


 
lokomotiva 556.0212 ve stanici Sychrov dne 7.6.1975
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotivy řady 556.0 s nákladním vlakem na sychrovském viaduktu,  leden 1976
foto Karel Zeithammer

 

lokomotiva 556.0105 vyjíždí ze sedlejovického tunelu dne 6.6.1976
foto Zdeněk Bauer


 lokomotiva 556.0399 s nákladním vlakem za sedlejovickým tunelem dne 23.8.1974
sbírka Ivo Kapl


 lokomotiva 475.147 na viaduktu u Sedlejovic
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.199 s osobním vlakem č. 5400 u Sedlejovic dne 23.8.1974
foto Ondřej Řepka


lokomotiva 556.008 u Hodkovic nad Mohelkou dne 23.8.1974
sbírka Ivo Kapl


 lokomotiva 556.042 ve stanici Hodkovice nad Mohelkou dne 4.9.1980
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0457 ve stanici Hodkovice nad Mohelkou dne 18.8.1980
foto Josef Motyčka, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 354.7133 s osobním vlakem ve stanici Hodkovice nad Mohelkou v létě 1960
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0457 mezi Hodkovicemi n.M. a Rychnovem u Jablonce n.N. dne 21.1.1979
foto Drahoš Švestkalokomotiva 556.0344
v čele nákladního vlaku v Rychnově u Jablonce nad Nisou dne 13.3.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.040 přejíždí viadukt v Rychnově u Jablonce nad Nisou, 70. léta 20. století
archiv Libereckého kraje


lokomotiva řady 475.1 přejíždí viadukt v Rychnově u Jablonce nad Nisou
archiv Libereckého krajelokomotiva 556.0305 v čele těžkého nákladního vlaku v Rychnově u Jablonce nad Nisou dne 13.3.1976
foto Vladimír Truxa


 
lokomotiva 556.0344 s nákladním vlakem v Rychnově u Jablonce nad Nisou dne 13.3.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0290 u Rychnova dne 27.12.1975
foto Petr David, sbírka Ladislav Kroul


l
okomotiva 556.0195 ve stanici Jeřmanice dne 15.1.1976
foto Jiří Kulhánek, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0212 ve stanici Jeřmanice dne 7.6.1975
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0505 ve stanici Jeřmanice dne 18.5.1976
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva  534.0428 v čele pracovního vlaku při stavbě železničního mostu v Jeřmanicích
sbírka Petr Keller


lokomotiva 534.0480 před Libercem, 70. léta 20. století
sbírka Jiří Leibllokomotiva 556.0510 s nákladním vlakem mezi Libercem a Jeřmanicemi dne 15.4.1979
foto Drahoš Švestka


 lokomotiva 475.157 u Pilínkova dne 20.10.1968
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.180 v Liberci - Dlouhém Mostě dne 20.10.1968
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0305 s nákladním vlakem před Libercem dne 11.2.1979
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0457 s nákladním vlakem před Libercem dne 22.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.084 s nákladním vlakem před Libercem dne 22.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0280  s nákladním vlakem před Libercem dne 22.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0232 na postrku nákladního vlaku před Libercem dne 13.3.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0250 v Liberci dne 11.2.1979
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2173 posunuje v Liberci dne 13.3.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0399 u Liberce dne 13.3.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0280 s 
nákladním vlakem v Liberci dne 12.4.1979
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.158 posunuje 
v Liberci dne 20.10.1968
foto Ondřej Řepkalokomotiva 434.2173 posunuje v Liberci dne 13.3.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2173 posunuje ve stanici Liberec dne 13.3.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.172 opouští stanici Liberec dne 22.1.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 464.011 opouští stanici Liberec dne 9.1.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.1191 posunuje ve stanici Liberec dne 3.1.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 464.058 opouští stanici Liberec dne 27.7.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva řady 475.1 opouští stanici Liberec
archiv Libereckého kraje


lokomotiva 475.1118 opouští stanici Liberec v čele osobního vlaku č. 5403 do Havlíčkova Brodu dne 25.10.1974
foto Ondřej Řepka,
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0143 opouští stanici Liberec dne 30.7.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.2173 vyjíždí s osobním vlakem ze stanice Liberec dne 6.3.1978
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.1195 ve stanici Liberec dne 30.1.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.158 ve stanici Liberec dne 30.1.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.107 ve stanici Liberec dne 30.1.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 464.045 zbrojí uhlí v depu Liberec dne 23.11.1975
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0160 při zbrojení v depu Liberec dne 20.5.1976
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 423.0229 posunuje ve stanici Liberec dne 5.1.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotivy 556.042 a 556.0339 s nákladními vlaky v železniční stanici Liberec dne 11.2.1979
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.025 ve stanici Liberec dne 20.10.1968
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0457 posunuje v železniční stanici Liberec dne 7.6.1980
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0505 v Liberci dne 17.4.1976
foto Drahoš Švestka


lokomotiva 475.199 v Liberci dne 16.7.1969
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 464.030 ve stanici Liberec dne 7.3.1976
foto Josef Motyčka, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.269 ve stanici Liberec dne 8.8.1977
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 433.032 ve stanici Liberec dne 4.6.1975
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.269 ve stanici Liberec dne 8.8.1977
foto Vladimír Truxalokomotiva 354.1156 v Liberci roku 1967
sbírka Ivo Kapl


lokomotivy 433.043, 354.1 a 555.0 v Liberci
archiv Libereckého kraje


lokomotiva 464.065 v Liberci dne 13.2.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.042 v Liberci dne 1.7.1977
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.001 v Liberci dne 2.8.1975
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 354.1205 u liberecké výtopny dne 5.8.1970
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 354.1202 u liberecké výtopny dne 6.8.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 354.1202 u liberecké výtopny dne 6.8.1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 423.0193 u výtopny v Liberci v květnu 1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotivy 354.181 a 524.198 u výtopny v Liberci dne 22.8.1978
sbírka Ivo Kapl


lokomotivy 556.0250, 556.0336 a 556.0510 v Liberci dne 15.4.1979
foto Drahoš Švestka


lokomotivy 556.042 a 556.0457 u výtopny v Liberci dne 5.9.1980
sbírka Ivo Kapl


lokomotivy 556.0279 a 556.0339 u výtopny v Liberci v roce 1980
foto Petr Kubelka, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 433.032 v depu Liberec dne 28.8.1975
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0136 ve stanici Liberec dne 28.5.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0280 v Liberci dne 12.4.1979
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2212 ve stanici Liberec dne 22.2.1975
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.143 ve stanici Liberec v srpnu roku 1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.107 ve stanici Liberec v květnu roku 1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.143 ve stanici Liberec dne 14.7.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.151 ve stanici Liberec v srpnu 1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 433.043 s osobním vlakem ve stanici Liberec dne 15.6.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.107 ve stanici Liberec dne 1.7.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0174 s nákladním vlakem ve stanici Liberec
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.042 s nákladním vlakem ve stanici Liberec dne 5.7.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 464.030 ve stanici Liberec dne 13.2.1972
foto Ondřej Řepka, sbírka Ladislav Kroul


nástupiště stanice Liberec dne
19.7.1972, vlevo čeká na odjezd 464.058
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.042 ve stanici Liberec
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 433.043 ve stanici Liberec dne 17.8.1978
foto Drahoš Švestka


lokomotiva 423.0162 ve stanici Liberec v květnu 1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.045 v Liberci dne 13.3.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0344 na viaduktu v Liberci dne 22.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0325 s nákladním vlakem u Liberce dne 8.8.1977
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0325 s nákladním vlakem u Liberce dne 8.8.1977
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.042 v čele nákladního vlaku u Liberce dne 1.8.1981
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0344 
s nákladním vlakem u Liberce dne 8.8.1977
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0505 s nákladním vlakem u Liberce dne 11.8.1976
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0344 u Liberce dne 22.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 464.032 před Libercem dne 22.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva  464.014 s osobním vlakem č. 
6102 před Libercem dne 21.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva  556.0280 před Libercem dne 8.8.1977
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0139 u Liberce dne 13.3.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0510 na výstavě k ukončení pravidelného provozu parních lokomotiv v Liberci dne 28.8.1980
sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 556.0510
na výstavě k ukončení pravidelného provozu parních lokomotiv v Liberci dne 28.8.1980
foto Oldřich Planík


lokomotiva 556.0510 na výstavě k ukončení pravidelného provozu parních lokomotiv v Liberci dne 3.9.1980
sbírka Oldřich Planík


vyřazené parní lokomotivy v Liberci dne 12.1.1997
sbírka Ivo Kapl


vyřazené parní lokomotivy v Liberci dne 5.8.1997, vlevo K798, bývalá 556.042 
sbírka Ivo Kapl

***
Hlavními hrdinkami našeho nostalgického výletu do dob pravidelného parního provozu v Podkrkonoší byly na fotografiích zachycené krásné a jedinečné parní lokomotivy následujících řad, které trať v těchto letech pravidelně obsluhovaly:

354.1

354.7

434.1

434.2

464.0

475.1

534.0

534.03

556.0

V železničních uzlech na trati jsme potkali také lokomotivy následujících řad, zajíždějící sem z jiných tratí:

423.0

433.0

524.1


Velmi děkuji za laskavé poskytnutí archivních materiálů a cenných poučení váženým P.T. pánům:

Vladimíru Truxovi z Nymburka, Ladislavovi Kroulovi ze Dvora Králové nad Labem, Jiřímu Staňkovi z Martinic v Krkonoších, Zdeňku Prokůpkovi z Dolní Sytové, Oldřichu Planíkovi z Horek u Staré Paky, Jiřímu Fišerovi z Jilemnice, Vladimíru Kučerovi z Kuksu, Josefu Valešovi z Vrchlabí,
Ivo Kaplovi z Liberce, Janu Jörkovi z Trutnova, Karlu Jiráskovi z Nové Paky, Zdeňku Kadavému z Vrchlabí, Jiřímu Leiblovi z Hostinného a Ondřeji Řepkovi z Prahy.


Velmi se také omlouvám, pokud jsem někoho zkrátil na jeho autorských právech k jednotlivým snímkům tím, že je u jeho snímku uveden jiný autor. Vzhledem ke stáří snímků a skutečnosti, že mnozí fotografové si své fotografie vzájemně vyměňovali, je někdy obtížné dopátrat se pravého původního autora toho kterého záběru. Pokud jste Vy autorem některé uveřejněné fotografie a oprávněně se domníváte, že jste uvedením jména jiného autora pod Vaší fotografií krácen ve svých autorských právech, ozvěte se mi, prosím, na e-mailovou adresu hrdlicka@vrchlabsko.info, abych mohl vše uvésti co nejdříve do plného pořádku.


Děkuji, Jan L. Hrdlička  • Nostalgie.