Podkrkonošská parní nostalgie - Čechy.                                                                            část 3.

Historické fotografie z dob pravidelného parního provozu v Severovýchodních Čechách nám přibližují nezapomenutelnou atmosféru dávno zašlých časů největší slávy železnice v českém Podkrkonoší a okolí.                        Léta Páně 1950-1980

Pravidelný parní provoz na tratích v českém Podkrkonoší byl postupně ukončován od roku 1977, oficiálně skončil rokem 1980, poslední stroje však vyjely na mimořádné výkony v českém Podkrkonoší ještě v roce 1981, který znamená i definitivní konec parního provozu v Českých zemích. Po 1. lednu 1982 tak můžeme na podkrkonošských tratích potkat parní krasavice již jen v čele nostalgických vlaků.


depo Trutnov: Depo a výtopna Trutnov, nejvýznamnější v českém Podkrkonoší, byly založeny už při výstavbě Rakouské Severozápadní dráhy z Vídně do Poříčí u Trutnova v roce 1871. Z dochovaných pramenů zjišťujeme, že k 30. 6. 1914 měla výtopna ve stavu 46 parních lokomotiv těchto řad: 120 (254.1) - 9 lokomotiv, 16 (232.0) - 4 lokomotivy, 17 - 6 lokomotiv, 151 (312.2) - 18 lokomotiv, 162 (313.4) - 3 lokomotivy, 178 (422.0) - 5 lokomotiv a řada 97 (310.0) - 1 lokomotiva. Po stabilizaci situace na železnici po druhé světové válce a odsunu lokomotiv cizích železničních správ zde postupně byly dislokovány parní lokomotivy těchto řad: 310.0; 313.4; 314.2; 344.0; 344.1; 354.0; 354.1; 354.7; 354.8; 365.4; 411.0; 413.1; 414.4; 422.0; 423.0; 424.1; 434.0; 434.1; 434.2; 464.0; 524.2; 534.03 a 556.0. Záznamy depa Trutnov nám prozrazují, že všechny tři lokomotivy řady 313.4 zajišťovaly až do roku 1950 dopravu osobních vlaků na trati Martinice - Rokytnice, lokomotivy řady 354.1 vozily do konce 60. let 20. století osobní i nákladní vlaky například na rameni Trutnov - Stará Paka - Chlumec, lokomotivy 354.7 vozily do druhé poloviny 60. let osobní vlaky i rychlíky na hlavních tratích Podkrkonoší, lokomotivy řady 422.0 zajišťovaly do konce 50. let na místních tratích vozbu nákladních vlaků a v této službě je později nahradily lokomotivy řady 423.0, které se na vozbě nákladních vlaků udržely do konce 60. let. Nejpočetnější řadou lokomotiv, dislokovaných v depu Trutnov, byly nákladní lokomotivy řady 434.2, které jezdily přibližně od počátku padesátých let především s nákladními vlaky na hlavních tratích Podkrkonoší a ve druhé polovině šedesátých let nahradily postupně nákladní lokomotivy řady 423.0 i na vedlejších a místních tratích. Tyto spolehlivé stroje se udržely na tratích Podkrkonoší až do ukončení parního provozu v depu koncem 70. let a kromě nákladních vlaků často tahaly i pravidelné rekreační vlaky. Lokomotivy řady 464.0 naproti tomu sloužily od konce 50. let do počátku 70. let  pro dopravu rychlíků a osobních vlaků například na vozebním  rameneni Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka - Trutnov a Svoboda nad Úpou - Trutnov - Jaroměř. Lokomotivy řady 475.1 byly dislokovány pouze v Meziměstském pobočném depu, kde zajišťovaly osobní dopravu na rameni Meziměstí - Náchod - Týniště nad Orlicí. Lokomotivní řada 534.03 vozila v první polovině 60. let těžké nákladní vlaky na hlavních tratích a v této její službě ji od počátku 70. let nahradily lokomotivy řady 556.0, které tahaly těžké nákladní a rekreační vlaky a důstojně ukončily éru parní trakce na hlavních tratích Podkrkonoší. Paradoxně to byly právě hlavní tratě, například Chlumec - Stará Paka - Trutnov, kde se udržel parní provoz nejdéle. 

Motorizace pronikla do depa po druhé světové válce dodávkou motorových vozů M 130.3, M 130.1 a M 242.0 v roce 1950. Ve druhé polovině téhož roku byly dodány i známé motorové vozy M 131.1, jejichž nasazením byla ukončena pravidelná parní vozba osobních vlaků na lokálních tratích, například na trati Martinice - Rokytnice. V roce 1968 byly dodány motorové vozy M 286.0, které začaly například na trati Chlumec - Trutnov na některých vlacích nahrazovat parní lokomotivy řady 464.0 v osobní dopravě. Motorové vozy M 286.0 byly nahrazeny v roce 1970 motorovými vozy M 296.1 a M 296.2, které byly nasazeny na ramenech Trutnov - Stará Paka - Chlumec nad Cidlinou a Svoboda nad Úpou - Trutnov - Hradec Králové. Dne 7.4.1971 skončila na trati Chlumec - Trutnov oficiálně éra parních lokomotiv v osobní dopravě.

Na počátku 70. let byly do depa Trutnov dodány také první motorové lokomotivy řady T 444.0 a T 444.02, které byly nasazovány na vozbu nákladních vlaků na vedlejších tratích. Od roku 1974 byly dodávány do depa také motorové lokomotivy řady T 478.3, které byly postupně nasazovány na vozbu nákladních a rekreačních vlaků na hlavních tratích, kde začaly vytlačovat parní lokomotivy řady 556.0. Od roku 1978 přichází potom dodávka nových motorových lokomotiv T 466.2, které nahradily na vedlejších a místních tratích v nákladní dopravě parní lokomotivy řady 434.2. Například na trati Martinice - Rokytnice byla ukončena pravidelná parní vozba nákladních vlaků v noci z 30.11.1977 na 1.12.1977. V roce 1978 přichází do depa Trutnov také první dodávka motorových vozů M 152.0, které postupně nahrazovaly na vedlejších tratích staré motorové vozy M 131.1. Posledními početnými řadami parních lokomotiv v trutnovském depu byly nákladní lokomotivy řad 434.2 a 556.0, které vozily až do ukončení parního provozu těžké nákladní vlaky, stejně jako pravidelné rekreační vlaky z Bratislavy, Brna, Bohumína, Prahy a Drážďan do Krkonoš.  

Parní provoz byl v depu Trutnov ukončen dne 15. 4. 1979, kdy lokomotiva 556.0350 odvezla manipulační vlak č. 80260 z Trutnova do Staré Paky. Posledními parními lokomotivami řady 434.2 v depu Trutnov byly stroje č. 208 a 2100, zrušené v roce 1979, poslední lokomotivou řady 464.0 byl stroj č. 030, vyřazený v roce 1979. Nejdéle se v Trutnově udržely lokomotivy řady 556.0, z nichž byly jako poslední vyřazeny stroje č. 0435 a 0279 v roce 1980, č. 043, 0305, 0323, 0339 a 0398 v roce 1981, č. 0221 a 0316 dokonce až v roce 1982. Trutnovské lokomotivy skončily svoji poslední smutnou pouť nejčastěji v Kovošrotu Hradec Králové, závod Hronov. Pod správu depa Trutnov spadaly v době ukončení parního provozu strojové stanice Jilemnice, Stará Paka a Vrchlabí, pobočné lokomotivní depo Meziměstí se svými strojovými stanicemi Dobruška a Náchod a dále i kabinová lanová dráha Jánské Lázně - Černá Hora a sedačková lanová dráha Pec pod Sněžkou - Sněžka.            
trutnovská 556.0350 dovezla do České Třebové sobotní rekreační rychlík z Krkonoš do Bratislavy
archiv Radoslav Kolomýdepo Hradec Králové - Provoz na Jiho-severoněmecké spojovací dráze Pardubice - Hradec Králové - Liberec byl zahájen v roce 1857. Depo Hradec Králové je z minulosti známé rozsáhlým provozem parních lokomotiv řad 354.1, 354.7, 475.1 a 556.0 a později motorových vozů M 131.1, M 240.0, M 262.0, M 286.0, M 296.1 a M 296.2 doplněných motorovými lokomotivami T 466.0, T 478.3 a T 478.4. Tyto stroje obsluhovaly významnou část východních Čech a zajížděly přes Starou Paku až do Liberce, přes Jičín do Turnova, přes Chrudim do Havlíčkova Brodu, přes Letohrad do polského Międzylesie, Hanušovic a Jeseníku, a v neposlední řadě i do Prahy. Koncem prosince 1968 obdrželo depo Hradec Králové z výroby první motorové vozy řady M 296.2, které počátkem ledna 1969 nahradily starší řadu M262.0 na rychlících na rameni Praha - Hradec Králové - Letohrad s pokračováním jako osobní vlak do Hanušovic a dále začaly vozit motorové rychlíky do Havlíčkova Brodu a Jihlavy. Od grafikonu 1969/70 se začaly tyto motorové vozy objevovat také na spěšných a osobních vlacích přes Starou Paku do Liberce, kde velmi pomalu vytlačovaly parní lokomotivy řad 475.1 a 464.0, a spolu se starší řadou M 286.0 jezdily též přes Jičín do Turnova. V listopadu a prosinci převzalo hradecké depo nové vozy řady M296.1, které zařadilo do rychlíkové skupiny a vozy řady M 296.2 přešly na osobní a spěšné vlaky a umožnily tak předání všech vozů řady M 286.0 na Moravu a Slovensko.  Nejobdivovanějšími hradeckými parními lokomotivami byly elegantní "Šlechtičny" řady 475.1 Kolem poloviny 70. let 20. století vytlačily tuto řadu nové motorové lokomotivy z vozby rychlíků Liberec - Brno a těmto parním královnám zbyla pouze vozba části osobních vlaků na rameni Pardubice - Hradec Králové - Stará Paka - Liberec, v menší míře též Hradec Králové - Jičín - Turnov a Pardubice - Havlíčkův Brod, kde hrdě dosloužily ve druhé polovině 70. let.

Výtopna Jaroměř  byla na sklonku éry parní trakce pobočným depem královéhradeckého depa kolejových vozidel. Jaroměř patří mezi několik posledních výtopen v Českých zemích, kde vydržel parní provoz až do úplného konce slavné éry páry na našich kolejích. Jaroměřská výtopna na sklonku éry parního provozu disponovala nákladními lokomotivami řad 434.2, 534.03 a 556.0. Poslední provozní parní lokomotivou v Jaroměři byla lokomotiva 556.043, která naposledy vyjela v neděli 15. února 1981 dopoledne na postrku nákladního vlaku do Trutnova. Zpět do Jaroměře se vrátila jako lokomotivní vlak v odpoledních hodinách a následujícího dne byla předisponována do depa Trutnov, kde dosloužila jako vytápěcí kotel. Díky úsilí nadšenců se podařilo proměnit upadající strojovou stanici v Jaroměři na výtopnu a museum parních lokomotiv, vagónů a železničních reálií z doby pravidelného parního provozu.


pohled z lokomotivy 434.294 ve stoupání mezi Horní Novou Vsí a Novopackým tunelem 18.11.1977
foto Oldřich Planík


depo Liberec - První vlak přijel do Liberce v první květnový den roku 1859. Tím byla dokončena třetí parostrojní železnice v Českých zemích - Jiho-severoněmecká spojovací dráha Pardubice - Liberec. Na sklonku éry parních lokomotiv vyjížděly na horské severočeské tratě z libereckého depa především lokomotivy řady 434.2 a 556.0, které důstojně ukončily parní provoz i v depu Liberec.
Liberecký železniční uzel byl také vybrán jako poslední místo k oficiálnímu ukončení parního provozu v Českých zemích. Stalo se tak v roce 1980 řadou doprovodných akcí a velikou výstavou historických i tehdy ještě provozních parních lokomotiv. Liberecké rozloučení s párou se konalo ve dnech 23.8. - 7.9.1980. Zúčastnila se ho i poslední parní lokomotiva vyrobená pro Československé státní dráhy 556.0510, která byla do roku 1978 dislokována v depu Trutnov a pravidelně jezdila po tratích Podkrkonoší. Po skončení výstavy se tato lokomotiva, na rozdíl od svých kolegyň z museí, vrátila ještě do služby. Také další dosud provozní liberecká lokomotiva 556.042 se stala obdivovaným výstavním exponátem a i ona po skončení výstavy ještě více než rok tahala nákladní vlaky na Liberecku.

Výtopna Turnov byla kdysi samostatným depem a později se stala pobočným depem libereckého depa kolejových vozidel. Turnovská výtopna byla v době vrcholu parní trakce domovem lokomotivních řad 354.1, 354.7, 434.1, 434.2, 464.0, 534.03, 555.0 a 556.0. Lokomotivy řady 354.7 byly rušeny v závěru 60. let, především v roce 1969, k hromadnému rušení lokomotiv 434.2 došlo potom až koncem 70. let, především v letech 1978/79. Parní krasavice z těchto dep skončily svoji poslední tesknou pouť v Kovošrotu Česká Lípa, mnohé však putovaly v konvojích až na Jižní Slovensko, kde je čekal stejný osud jako jejich kolegyně v České Lípě.


ŽELEZNIČNÍ  SÍŤ  SPOLEČNOSTI  S.N.D.V.B. / Ö.N.W.B.


Vrchol parní trakce na trati Österreichische Nordwestbahn Velký Osek - Chlumec n.Cidlinou - Trutnov-Poříčí.
lokomotiva 464.041 ve stanici Velký Osek dne 16.8.1969
foto Josef Motyčka


lokomotiva 556.0166 ve stanici Velký Osek dne 26.4.1978
foto Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0166 ve stanici Velký Osek dne 26.4.1978
foto Ladislav Kroul


lokomotiva 475.169 odstavená ve stanici Dobšice nad Cidlinou dne 5.8.1973
sbírka Jiří Caska


lokomotiva 475.157 odstavená ve stanici Převýšov dne 16.8.1978
sbírka Jiří Caska


lokomotiva 434.279 ve stanici Chlumec nad Cidlinou 11.4.1976
sbírka Jiří Caska


lokomotiva 434.2332 u výtopny ve stanici Chlumec nad Cidlinou dne 21.3.1978
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 464.050 ve stanici Chlumec nad Cidlinou dne 15.1.1979
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2337 ve stanici Chlumec nad Cidlinou dne 29.8.1970
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.051 u výtopny ve stanici Chlumec nad Cidlinou dne 27.9.1978
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 464.051 ve stanici Chlumec nad Cidlinou dne 30.8.1970
foto Miroslav Petr, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2332 v remíze v Chlumci nad Cidlinou v květnu 1975
sbírka Jiří Caskalokomotiva 434.279 ve stanici Chlumec nad Cidlinou, 70. léta 20. století
sbírka Klub železničních modelářů Liberec


lokomotiva 534.0120 vyjíždí z Chlumce nad Cidlinou směr Nový Bydžov dne 15.7.1968
foto Miroslav Petr, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0313 vjíždí s pracovním vlakem do železniční stanice Smidary v roce 1978
foto Oldřich Planíklokomotiva 434.294 s pracovním vlakem v železniční stanici Smidary dne 18.11.1977
foto Oldřich Planíklokomotiva 434.2195 opouští železniční stanici Smidary dne 3.8.1977
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0160 s nákladním vlakem u Ohnišťan dne 17.9.1977
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 464.052 s osobním vlakem z Trutnova do Chlumce ve stanici Ostroměř dne 17.5.1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 534.0411 v čele nákladního vlaku u Ostroměře dne 23.6.1979
foto Blahoslav Hrubý, sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva řady 464.0 vyjíždí ze zastávky Nová Paka město s osobním vlakem do Chlumce n.C., 60. léta 20. století
sbírka Karel Jiráskolokomotiva 464.008 v zastávce Nová Paka - město, 60. léta 20. století
sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 475.158 mezi stanicemi Stará Paka a Nová Paka dne 19.3.1977
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 464.050 v čele osobního vlaku z Chlumce n./C. do Trutnova vjíždí do Staré Paky, červenec 1971
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 
464.009 ve stanici Staré Paka v zimě roku 1968
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2334 s osobním vlakem a zvláštní vlak v čele s 300.619 ve stanici Stará Paka dne 1.6.1971
sbírka
Ivo Kapl


lokomotiva 464.019 v čele osobního vlaku č.508 z Chlumce do Trutnova ve stanici Stará Paka dne 30.4.1969
foto Ondřej Řepka,
sbírka Ivo Kapl


475.173 s Os 603 do Liberce, Os 604 do Hr.Králové a  464.052 s Os 504 do Trutnova ve Staré Pace dne 30.4.1969
foto Ondřej Řepka, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 464.052 v čele osobního vlaku č.504 z Chlumce do Trutnova ve stanici Stará Paka dne 30.4.1969
foto Ondřej Řepka, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 464.008 v čele rychlíku č.193 ve stanici Stará Paka dne 30.4.1969. Do Staré Paky rychlík přivezla T 478.1157
foto Ondřej Řepka,
sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 464.032 ve Staré Pace dne 20.9.1968
sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 464.008 ve Staré Pace v říjnu 1968
sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 464.052 v čele osobního vlaku č.504 z Chlumce do Trutnova ve stanici Stará Paka dne 30.4.1969
foto Ondřej Řepka, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.140 s nákladním vlakem ve stanici Stará Paka
foto Jindřich Beklokomotiva 556.0313 ve stanici Stará Paka dne 25.8.1972
foto Jan Koutný, sbírka Jiří Staněklokomotiva 556.0242 ve stanici Stará Paka dne 2.7.1976
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0107 v železniční stanici Stará Paka dne 10.3.1974
sbírka Josef Valešlokomotiva řady 556.0 zbrojí uhlí v depu Stará Paka dne 9.3.1975
foto Libor Šimek, sbírka Josef Valešlokomotiva 556.031 zbrojí uhlí v depu Stará Paka dne 8.7.1976
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0435 v depu Stará Paka dne 13.3.1977
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0466 v depu Stará Paka v dubnu roku 1972
sbírka Ladislav Kroul


lokomotivy 434.294 a 434.2137 před topírnou ve Staré Pace v roce 1977
foto Bohumil Skálalokomotiva 556.0161 v depu Stará Paka v červenci roku 1975
foto Zdeněk Nantl, sbírka Ladislav Kroul


lokomotivy 556.0143 a 556.0161 u staropackého depa, 70. léta 20. století
sbírka Jiří Caska


lokomotiva 434.208 v železniční stanici Stará Paka dne 16.6.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0339 vjíždí do železniční stanice Stará Paka dne 1.6.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0287 u železniční stanice Stará Paka dne 4.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0173 s vlakem od Turnova a 556.0510 s vlakem do Trutnova se míjejí před Starou Pakou 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0352 v čele uhelného vlaku za stanicí Stará Paka dne 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0350 v čele nákladního vlaku za stanicí Stará Paka dne 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0339 na postrku rekreačního rychlíku před Starou Pakou dne 5.6.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.1148 veze za stanicí Stará Paka neschopný M 286.0010 na MOs 506 směr Trutnov dne 30.4.1969
foto Ondřej Řepka


lokomotiva 556.0286 s rekreačním rychlíkem za stanicí Stará Paka dne 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0286 s rekreačním rychlíkem za stanicí Stará Paka dne 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2128 s rekreačním rychlíkem před stanicí Stará Paka dne 5.6.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.294 s nákladním vlakem před stanicí Stará Paka dne 27.5.1972
foto Miroslav Petr, sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 556.0296 s rekreačním rychlíkem za stanicí Stará Paka dne 4.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0510 s rekreačním rychlíkem za stanicí Stará Paka dne 10.1.1978
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.2175 v čele rekreačního rychlíku před stanicí Stará Paka dne 31.8.1974
sbírka
Ivo Kapl


lokomotiva 464.050 s osobním vlakem před stanicí Stará Paka dne 30.4.1969
foto Ondřej Řepka


lokomotiva 434.2308 s nákladním vlakem do Trutnova u předvěsti stanice Stará Paka dne 30.4.1969
foto Ondřej Řepka,
sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 556.031 v čele nákladního vlaku na stoupání z Ústí u Staré Paky do stanice Stará Paka 29.5.1976
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0510 v čele nákladního vlaku za stanicí Stará Paka dne 4.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0296 v čele nákladního vlaku za Starou Pakou dne 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva řady 556.0 v čele nákladního vlaku na stoupání z Ústí u Staré Paky do stanice Stará Paka
sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 464.049 s osobním vlakem z Trutnova v Ústí u Staré Paky dne 30.4.1969
foto Ondřej Řepka, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0287 u strážního domku č. 51 mezi Bělou u Staré Paky a Starou Pakou dne 8.7.1976
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0435 u strážního domku č. 51 mezi Bělou u Staré Paky a Starou Pakou dne 8.7.1977
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0339 nedaleko Bělé u Staré Paky dne 29.5.1977
foto Ondřej Řepkalokomotiva 556.0173 jede na postrku nákladního vlaku nedaleko Bělé u Staré Paky dne 29.5.1977
foto Ondřej Řepkalokomotiva 556.0313 v čele nákladního vlaku nedaleko Bělé u Staré Paky dne 29.5.1977
foto Ondřej Řepkalokomotiva 556.0435 jede na postrku nákladního vlaku Mn 80261 v Bělé u Staré Paky dne 29.5.1977
foto Ondřej Řepkalokomotiva 556.0386 s nákladním vlakem u Tample v létě roku 1975
sbírka Ladislav Kroullokomotiva 556.0336 stojí s nákladním vlakem v železniční stanici Roztoky u Jilemnice dne 5.10.1977
sbírka Oldřich Planík


osobní vlak z Chlumce do Trutnova vedený vozem  M296.1010 míjí předvěst stanice Roztoky u Jilemnice dne 29.5.1977 foto Ondřej Řepka


motorový osobní vlak do Trutnova, vedený vozem M296.1017 ve stoupání mezi Roztokami a Martinicemi dne 28.1.1988
sbírka Jiří Caska


lokomotiva 556.0510 stoupá s večerním nákladním vlakem Mn 80265 od Roztok k Martinicím dne 28.5.1977
foto Ondřej Řepkalokomotiva 556.0386 na vrcholu stoupání mezi Martinicemi a Roztokami s nákladním vlakem Mn 80262 dne 28.5.1977
foto Ondřej Řepka


lokomotiva 556.0386 s odpoledním nákladním vlakem Mn 80262 vjíždí do roztocké Haldy dne 28.5.1977
foto Ondřej Řepka


roztocké zhlaví železniční stanice Martinice v Krkonoších v červenci roku 1959
foto Jiří Fišera


pece na skládce dřeva v železniční stanici Martinice v Krkonoších, první pol. 70. let 20. století
foto Karel Mařatka


lokomotiva 556.0287 vjíždí s nákladním vlakem do stanice Martinice v Krkonoších dne 8.7.1976
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2137 s nákladním vlakem ve stanici Martinice v Krkonoších, první pol. 70. let 20. století
foto Karel Mařatka


lokomotiva 434.2137 posunuje ve stanici Martinice v Krkonoších, první pol. 70. let 20. století
foto Karel Mařatka


lokomotiva 556.0352 posunuje ve stanici Martinice v Krkonoších v létě roku 1975
foto Petr David, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0510 v železniční stanici Martinice v Krkonoších dne 9.7.1977
sbírka Ladislav Kroul


železniční stanice Martinice v Krkonoších dne 9.5.1968
foto Zdeněk Prokůpek


lokomotiva 464.024 s vlakem z Trutnova zastavuje ve stanici Martinice v Krkonoších v létě roku 1967
foto Zdeněk Prokůpek


lokomotiva 556.0510 vjíždí s rekreačním rychlíkem do stanice Martinice v Krkonoších dne 9.7.1977
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0287 posunuje ve stanici Martinice v Krkonoších dne 8.7.1976
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0287 posunuje ve stanici Martinice v Krkonoších dne 8.7.1976
sbírka Ladislav Kroul


nádraží Martinice v Krkonoších s remízou v zimě roku 1964
foto Jiří Fišera


lokomotiva 464.052 v čele vlaku vezoucího lokomotivu řady 434.2 vyjíždí z Martinic k Horní Branné v zimě 1964
foto Jiří Fišera


lokomotiva 556.0435 v čele nákladního vlaku vyjíždí z Martinic k Horní Branné dne 24.4.1977
foto Ondřej Řepka


lokomotiva 556.0386 v čele nákladního vlaku u Horní Branné dne 14.5.1977
foto Ondřej Řepka


lokomotiva řady 423.0 zbrojí vodu a uhlí ve stanici Vrchlabí, zima 1966-1967
foto Zdeněk Prokůpek


vozy rychlíku a osobního vlaku do Kunčic nad Labem ve stanici Vrchlabí, zima 1966-1967
foto Zdeněk Prokůpek


lokomotiva 423.0151 s posádkou nákladního vlaku v železniční stanici Vrchlabí, 60. léta 20. století
foto Zdeněk Kadavý


lokomotiva 434.2228, osobní vlak v čele s motorovým vozem M131.1 a přímé vozy rychlíku ve Vrchlabí 25.8.1971
sbírka
Ivo Kapl


motorový vůz řady M 131.1, připravený k odjezdu ze stanice Kunčice nad Labem v roce 1959
foto Zdeněk Prokůpek


vlak složený z přípojného vozu Blm a motorového vozu M131.1478 připravený k odjezdu z Kunčic nad Labem do Vrchlabí
foto Jiří Beran
, sbírka LD Trutnov


lokomotivy 434.293 a 434.2302 stojí s nákladním vlakem ve stanici Kunčice nad Labem dne 6.9.1969
foto Jan Koutný, sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 556.0510 čeká s 
nákladním vlakem ve stanici Kunčice nad Labem dne 8.4.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0510 čeká s nákladním vlakem ve stanici Kunčice nad Labem dne 8.4.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0510 v čele nákladního vlaku ve stanici Kunčice nad Labem dne 8.4.1978
foto Vladimír Truxa


strážní domek
č. 70 Rakouské severozápadní dráhy mezi Kunčicemi nad Labem a Klášterskou Lhotou z roku 1871
sbírka Jan L. Hrdlička


lokomotiva 464.008 s náklad
ním vlakem v železniční stanici Hostinné dne 6.9.1969
foto Jan Koutný, sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 556.0336 zbrojí vodu v železniční stanici Hostinné dne 13.10.1977
foto Oldřich Planíklokomotiva 556.0336 stojí s nákladním vlakem v železniční stanici Pilníkov dne 5.10.1977
foto Oldřich Planíkželezniční stanice Pilníkov, 60. léta 20. století
archiv Jiří Hakenlokomotiva řady 434.2 vjíždí v čele nákladního vlaku do stanice Pilníkov, 60. léta 20. století
archiv Jiří Hakenlokomotiva řady 556.0 s nákladním vlakem u Vlčic, 70. léta 20. století
archiv Jiří Hakenlokomotiva 434.140 projíždí jako lokomotivní vlak u železniční zastávky Vlčice
sbírka Jiří Staněklokomotiva 556.092 před Trutnovem dne 18.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0435 s rekreačním rychlíkem před Trutnovem dne 22.9.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0313 s rekreačním rychlíkem č. 11945 před Trutnovem dne 18.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0296 s nákladním vlakem před Trutnovem dne 18.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0286 s rekreačním rychlíkem před Trutnovem dne 12.9.1976
foto Vladimír Truxa


 
lokomotiva 556.0510 s rekreačním rychlíkem před Trutnovem dne 7.8.1972
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0166 před Trutnovem v srpnu 1972
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva T478.1139 v čele rychlíku Úpa před Trutnovem dne 29.8.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0313 před Trutnovem dne 22.9.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.092 před Trutnovem dne 18.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0435 v čele nákladního vlaku vyjíždí z Trutnova směr Pilníkov dne 13.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0287 vyjíždí z Trutnova směr Pilníkov dne 13.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0181 v čele uhelného vlaku před stanicí Trutnov hlavní nádraží dne 29.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0181 v čele uhelného vlaku před stanicí Trutnov hlavní nádraží dne 29.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0313 v čele rekreačního rychlíku před stanicí Trutnov hlavní nádraží dne 29.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0352 na postrku uhelného vlaku před stanicí Trutnov hlavní nádraží dne 29.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.069 s uhelným vlakem před stanicí Trutnov hlavní nádraží dne 22.9.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.051 přijíždí do Trutnova od Pilníkova dne 29.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 354.1147 v železniční stanici  Svoboda nad Úpou v létě 1967
sbírka Jiří Caska


lokomotiva 434.2175 čeká na odjezd v čele rekreačního rychlíku ve stanici Svoboda nad Úpou na jaře 1973
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2175 s rekreačním rychlíkem ve stanici Svoboda nad Úpou v září roku 1974
foto
Steen Larsen


lokomotiva 434.2201 s rekreačním rychlíkem v Horním Starém Městě u Trutnova dne 22.9.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2201 s rekreačním rychlíkem v Trutnově dne 22.9.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2175 v čele rekreačního rychlíku vyjíždí z Trutnova do Svobody nad Úpou dne 29.8.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2201 se vrací od rekreačního rychlíku ze Svobody nad Úpou dne 22.9.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2175 se vrací od rekreačního rychlíku ze Svobody nad Úpou dne 29.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2175 v čele rekreačního rychlíku vyjíždí z Trutnova do Svobody nad Úpou dne 29.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2322 v čele rekreačního rychlíku č.11946 vyjíždí z Trutnova do Svobody nad Úpou dne 18.4.1976
foto Vladimír Truxa


trutnovské depo s lokomotivami řad 464.0 a 434.2 v době přechodu z parní na motorovou trakci kolem roku 1978
foto Jiří Beran
, sbírka LD Trutnov


trutnovské depo s lokomotivou řady 556.0 v době přechodu z parní na motorovou trakci kolem roku 1978
foto Jiří Beran
, sbírka LD Trutnov


trutnovské depo s lokomotivou 556.0227 v době přechodu z parní na motorovou trakci kolem roku 1978
foto Jiří Beran
, sbírka LD Trutnov


lokomotiva 434.2107 v železniční stanici Trutnov hlavní nádraží dne 5.8.1970
foto Jiří Svoboda, sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 556.0161 v železniční stanici Trutnov hlavní nádraží
sbírka Miroslav Polášek


lokomotiva 556.0296 s nákladním vlakem ve stanici Trutnov hlavní nádraží dne 3.9.1969
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0227 v trutnovské výtopně, připravená k dalšímu traťovému výkonu
foto Jiří Beran
, sbírka LD Trutnov


lokomotiva 464.030 u topírny ve stanici Trutnov hlavní nádraží
foto Jiří Beran
, sbírka LD Trutnov


lokomotiva 434.2322 ve stanici Trutnov hlavní nádraží
foto Jiří Beran, sbírka LD Trutnov


lokomotiva 464.008 vjíždí do stanice Trutnov hlavní nádraží, 60. léta 20. století
sbírka Společnost železniční výtopna Jaroměř


lokomotiva 434.208 odjíždí s osobním vlakem ze stanice Trutnov hlavní nádraží v létě 1971
sbírka Jiří Staněklokomotiva 434.294 před topírnou v Trutnově hlavním nádraží dne 8.2.1975
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2106 v železniční stanici Trutnov hlavní nádraží dne 5.8.1970
foto Jiří Svoboda, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.294 před topírnou v Trutnově hlavním nádraží dne 19.2.1977
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2175 ve stanici Trutnov hlavní nádraží
foto Jiří Beran
, sbírka LD Trutnov


lokomotiva 434.2130 v Trutnově hlavním nádraží dne 2.5.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.294 v Trutnově hlavním nádraží dne 7.8.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotivy 434.294 a 464.050 před topírnou v Trutnově hlavním nádraží dne 7.8.1972
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2175 před topírnou v Trutnově hlavním nádraží dne 28.2.1976
foto Zdeněk Nantl, sbírka Ladislav Kroul


lokomotivy 434.2175, 434.2314 a 434.294 před topírnou v Trutnově hlavním nádraží dne 12.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotivy 434.2175 a 434.2314 před topírnou v Trutnově hlavním nádraží dne 12.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2314 před topírnou v Trutnově hlavním nádraží dne 12.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotivy 434.2128, 434.2175, 434.2143 a 434.2137 před topírnou v Trutnově hlavním nádraží dne 24.12.1973
foto Jiří Beran,
sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 434.2137 v depu Trutnov dne 1.1.1977
foto Zdeněk Nantl, sbírka Ladislav Kroul


zimní den roku 1973 v Trutnově
sbírka Josef Valeš


lokomotivy 434.2143 a 434.2175 v Trutnově hlavním nádraží dne 12.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 464.019 v Trutnově hlavním nádraží dne 26.7.1971
sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 464.030 v Trutnově hlavním nádraží
foto Jiří Beran, sbírka LD Trutnov


lokomotiva 434.208 v Trutnově hlavním nádraží dne 29.8.1973
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 354.759 při obvyklé údržbě v trutnovské výtopně
sbírka Miroslav Polášeklokomotiva 434.2106 v trutnovském depu dne 28.7.1971
sbírka Ivo Kapllokomotiva 423.0140 v trutnovském depu dne 3.9.1969
sbírka Ladislav Kroullokomotiva 423.065 v trutnovském depu dne 5.8.1970
sbírka Jiří Staněkvyřazené lokomotivy řady 423.0 odpočívají pod sněhovou peřinou v zimě roku 1970 v Trutnově
sbírka Josef Valeš


lokomotiva 434.2201 v trutnovském depu dne 12.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2201 v trutnovském depu dne 12.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2217 ve stanici Trutnov hlavní nádraží dne 26.7.1971
sbírka Jiří Staněklokomotiva 434.2100 ve stanici Trutnov hlavní nádraží
foto Jiří Beran, sbírka LD Trutnov


lokomotiva 434.2100 ve stanici Trutnov hlavní nádraží
foto Jiří Beran, sbírka LD Trutnov


lokomotiva řady 434.1 ve stanici Trutnov hlavní nádraží dne8.2.1975
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.2128 ve stanici Trutnov hlavní nádraží
sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 434.2100 na točně v trutnovském depu
foto Jiří Beran, sbírka LD Trutnov


lokomotiva 556.0227 v trutnovském depu
foto Jiří Beran, sbírka LD Trutnov


lokomotiva 556.0510 v trutnovském depu dne 12.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.051 v depu Trutnov v červenci 1972
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0339 v depu Trutnov dne 8.7.1976
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0352 v trutnovském depu dne 12.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0286 v trutnovském depu dne 12.9.1976
foto Vladimír Truxa


zrušená neprovozní lokomotiva 556.0466 v trutnovském depu dne 12.9.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0166 u trutnovské výtopny dne 28.7.1971
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0510 u trutnovské výtopny v době konce parního provozu
sbírka Jiří Staněklokomotiva 556.0510 v železniční stanici Trutnov hlavní nádraží dne 14.6.1977
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.1149 u trutnovské výtopny dne 5.8.1970
sbírka Ivo Kapllokomotiva 464.019 u trutnovské výtopny dne 3.9.1969
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 464.009 ve stanici Trutnov hlavní nádraží dne 6.9.1969
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 464.023 ve stanici Trutnov hlavní nádraží dne 6.9.1969
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2201 ve stanici Trutnov hlavní nádraží dne 1.5.1972
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2128 s rychlíkem č. 748 ve stanici Trutnov hlavní nádraží dne 29.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2128 s rychlíkem č. 748 ve stanici Trutnov hlavní nádraží dne 29.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2128 s rychlíkem č. 748 vyjíždí ze stanice Trutnov hlavní nádraží dne 29.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2107 ve stanici Trutnov hlavní nádraží dne 5.8.1970
foto Jiří Svoboda, sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 464.051 v čele osobního vlaku ve stanici Trutnov hlavní nádraží dne 5.8.1970
foto Jiří Svoboda, sbírka
Ivo Kapl


motorový vůz M131.1125 a lokomotiva řady 434.2 ve stanici Trutnov hlavní nádraží
foto Jiří Beran
, sbírka LD Trutnov


motorový osobní vlak do Chlumce nad Cidlinou, připravený k odjezdu z Trutnova hlavního nádraží
foto Jiří Beran
, sbírka Jiří Staněk


nehoda lokomotivy řady 556.0 v Trutnově u hlavního nádraží v roce 1973
sbírka Josef Valešlokomotiva 556.0371 v železniční stanici Trutnov střed
foto Jiří Beran
, sbírka LD Trutnov


lokomotiva 556.0227 s nákladním vlakem u stanice Trutnov-střed dne 29.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2314 s nákladním vlakem od Teplic nad Metují u stanice Trutnov-střed dne 29.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0296 vjíždí s nákladním vlakem do stanice Trutnov střed ve směru od Poříčí dne 22.9.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0165 v Trutnově-Poříčí dne 2.5.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0386 v čele nákladního vlaku v Trutnově-Poříčí dne 2.5.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0161 v železniční stanici Trutnov-Poříčí dne 2.5.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotivy 556.0165 a 556.0161s nákladními vlaky v Trutnově-Poříčí dne 2.5.1975
foto Vladimír Truxa


***


Hlavními hrdinkami našeho nostalgického výletu do dob pravidelného parního provozu v Podkrkonoší byly na fotografiích zachycené krásné a jedinečné parní lokomotivy následujících řad, které trať v těchto letech pravidelně obsluhovaly:

354.1

354.7

423.0

434.1

434.2

464.0

475.1

534.0

534.03

556.0Velmi děkuji za laskavé poskytnutí archivních materiálů a cenných poučení váženým P.T. pánům:

Vladimíru Truxovi z Nymburka, Ladislavovi Kroulovi ze Dvora Králové nad Labem, Jiřímu Staňkovi z Martinic v Krkonoších, Zdeňku Prokůpkovi z Dolní Sytové, Oldřichu Planíkovi z Horek u Staré Paky, Jiřímu Fišerovi z Jilemnice, Vladimíru Kučerovi z Kuksu, Josefu Valešovi z Vrchlabí,
Ivo Kaplovi z Liberce, Janu Jörkovi z Trutnova, Karlu Jiráskovi z Nové Paky, Zdeňku Kadavému z Vrchlabí, Jiřímu Leiblovi z Hostinného a Ondřeji Řepkovi z Prahy.


Velmi se také omlouvám, pokud jsem někoho zkrátil na jeho autorských právech k jednotlivým snímkům tím, že je u jeho snímku uveden jiný autor. Vzhledem ke stáří snímků a skutečnosti, že mnozí fotografové si své fotografie vzájemně vyměňovali, je někdy obtížné dopátrat se pravého původního autora toho kterého záběru. Pokud jste Vy autorem některé uveřejněné fotografie a oprávněně se domníváte, že jste uvedením jména jiného autora pod Vaší fotografií krácen ve svých autorských právech, ozvěte se mi, prosím, na e-mailovou adresu hrdlicka@vrchlabsko.info, abych mohl vše uvésti co nejdříve do plného pořádku.


Děkuji, Jan L. Hrdlička

  • Nostalgie.