Podkrkonošská parní nostalgie - Čechy.                                                                            část 4.

Historické fotografie z dob pravidelného parního provozu v Severovýchodních Čechách nám přibližují nezapomenutelnou atmosféru dávno zašlých časů největší slávy železnice v českém Podkrkonoší a okolí.                        Léta Páně 1950-1980

Pravidelný parní provoz na tratích v českém Podkrkonoší byl postupně ukončován od roku 1977, oficiálně skončil rokem 1980, poslední stroje však vyjely na mimořádné výkony v českém Podkrkonoší ještě v roce 1981, který znamená i definitivní konec parního provozu v Českých zemích. Po 1. lednu 1982 tak můžeme na podkrkonošských tratích potkat parní krasavice již jen v čele nostalgických vlaků.


depo Trutnov: Depo a výtopna Trutnov, nejvýznamnější v českém Podkrkonoší, byly založeny už při výstavbě Rakouské Severozápadní dráhy z Vídně do Poříčí u Trutnova v roce 1871. Z dochovaných pramenů zjišťujeme, že k 30. 6. 1914 měla výtopna ve stavu 46 parních lokomotiv těchto řad: 120 (254.1) - 9 lokomotiv, 16 (232.0) - 4 lokomotivy, 17 - 6 lokomotiv, 151 (312.2) - 18 lokomotiv, 162 (313.4) - 3 lokomotivy, 178 (422.0) - 5 lokomotiv a řada 97 (310.0) - 1 lokomotiva. Po stabilizaci situace na železnici po druhé světové válce a odsunu lokomotiv cizích železničních správ zde postupně byly dislokovány parní lokomotivy těchto řad: 310.0; 313.4; 314.2; 344.0; 344.1; 354.0; 354.1; 354.7; 354.8; 365.4; 411.0; 413.1; 414.4; 422.0; 423.0; 424.1; 434.0; 434.1; 434.2; 464.0; 524.2; 534.03 a 556.0. Záznamy depa Trutnov nám prozrazují, že všechny tři lokomotivy řady 313.4 zajišťovaly až do roku 1950 dopravu osobních vlaků na trati Martinice - Rokytnice, lokomotivy řady 354.1 vozily do konce 60. let 20. století osobní i nákladní vlaky například na rameni Trutnov - Stará Paka - Chlumec, lokomotivy 354.7 vozily do druhé poloviny 60. let osobní vlaky i rychlíky na hlavních tratích Podkrkonoší, lokomotivy řady 422.0 zajišťovaly do konce 50. let na místních tratích vozbu nákladních vlaků a v této službě je později nahradily lokomotivy řady 423.0, které se na vozbě nákladních vlaků udržely do konce 60. let. Nejpočetnější řadou lokomotiv, dislokovaných v depu Trutnov, byly nákladní lokomotivy řady 434.2, které jezdily přibližně od počátku padesátých let především s nákladními vlaky na hlavních tratích Podkrkonoší a ve druhé polovině šedesátých let nahradily postupně nákladní lokomotivy řady 423.0 i na vedlejších a místních tratích. Tyto spolehlivé stroje se udržely na tratích Podkrkonoší až do ukončení parního provozu v depu koncem 70. let a kromě nákladních vlaků často tahaly i pravidelné rekreační vlaky. Lokomotivy řady 464.0 naproti tomu sloužily od konce 50. let do počátku 70. let  pro dopravu rychlíků a osobních vlaků například na vozebním  rameneni Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka - Trutnov a Svoboda nad Úpou - Trutnov - Jaroměř. Lokomotivy řady 475.1 byly dislokovány pouze v Meziměstském pobočném depu, kde zajišťovaly osobní dopravu na rameni Meziměstí - Náchod - Týniště nad Orlicí. Lokomotivní řada 534.03 vozila v první polovině 60. let těžké nákladní vlaky na hlavních tratích a v této její službě ji od počátku 70. let nahradily lokomotivy řady 556.0, které tahaly těžké nákladní a rekreační vlaky a důstojně ukončily éru parní trakce na hlavních tratích Podkrkonoší. Paradoxně to byly právě hlavní tratě, například Chlumec - Stará Paka - Trutnov, kde se udržel parní provoz nejdéle. 

Motorizace pronikla do depa po druhé světové válce dodávkou motorových vozů M 130.3, M 130.1 a M 242.0 v roce 1950. Ve druhé polovině téhož roku byly dodány i známé motorové vozy M 131.1, jejichž nasazením byla ukončena pravidelná parní vozba osobních vlaků na lokálních tratích, například na trati Martinice - Rokytnice. V roce 1968 byly dodány motorové vozy M 286.0, které začaly například na trati Chlumec - Trutnov na některých vlacích nahrazovat parní lokomotivy řady 464.0 v osobní dopravě. Motorové vozy M 286.0 byly nahrazeny v roce 1970 motorovými vozy M 296.1 a M 296.2, které byly nasazeny na ramenech Trutnov - Stará Paka - Chlumec nad Cidlinou a Svoboda nad Úpou - Trutnov - Hradec Králové. Dne 7.4.1971 skončila na trati Chlumec - Trutnov oficiálně éra parních lokomotiv v osobní dopravě.

Na počátku 70. let byly do depa Trutnov dodány také první motorové lokomotivy řady T 444.0 a T 444.02, které byly nasazovány na vozbu nákladních vlaků na vedlejších tratích. Od roku 1974 byly dodávány do depa také motorové lokomotivy řady T 478.3, které byly postupně nasazovány na vozbu nákladních a rekreačních vlaků na hlavních tratích, kde začaly vytlačovat parní lokomotivy řady 556.0. Od roku 1978 přichází potom dodávka nových motorových lokomotiv T 466.2, které nahradily na vedlejších a místních tratích v nákladní dopravě parní lokomotivy řady 434.2. Například na trati Martinice - Rokytnice byla ukončena pravidelná parní vozba nákladních vlaků v noci z 30.11.1977 na 1.12.1977. V roce 1978 přichází do depa Trutnov také první dodávka motorových vozů M 152.0, které postupně nahrazovaly na vedlejších tratích staré motorové vozy M 131.1. Posledními početnými řadami parních lokomotiv v trutnovském depu byly nákladní lokomotivy řad 434.2 a 556.0, které vozily až do ukončení parního provozu těžké nákladní vlaky, stejně jako pravidelné rekreační vlaky z Bratislavy, Brna, Bohumína, Prahy a Drážďan do Krkonoš.  

Parní provoz byl v depu Trutnov ukončen dne 15. 4. 1979, kdy lokomotiva 556.0350 odvezla manipulační vlak č. 80260 z Trutnova do Staré Paky. Posledními parními lokomotivami řady 434.2 v depu Trutnov byly stroje č. 208 a 2100, zrušené v roce 1979, poslední lokomotivou řady 464.0 byl stroj č. 030, vyřazený v roce 1979. Nejdéle se v Trutnově udržely lokomotivy řady 556.0, z nichž byly jako poslední vyřazeny stroje č. 0435 a 0279 v roce 1980, č. 043, 0305, 0323, 0339 a 0398 v roce 1981, č. 0221 a 0316 dokonce až v roce 1982. Trutnovské lokomotivy skončily svoji poslední smutnou pouť nejčastěji v Kovošrotu Hradec Králové, závod Hronov. Pod správu depa Trutnov spadaly v době ukončení parního provozu strojové stanice Jilemnice, Stará Paka a Vrchlabí, pobočné lokomotivní depo Meziměstí se svými strojovými stanicemi Dobruška a Náchod a dále i kabinová lanová dráha Jánské Lázně - Černá Hora a sedačková lanová dráha Pec pod Sněžkou - Sněžka.            železniční přejezd s mechanickými závorami a předzváněčem "Trojlístek" ve starém provedení
archiv Karel Jiráskodepo Hradec Králové - Provoz na Jiho-severoněmecké spojovací dráze Pardubice - Hradec Králové - Liberec byl zahájen v roce 1857. Depo Hradec Králové je z minulosti známé rozsáhlým provozem parních lokomotiv řad 354.1, 354.7, 475.1 a 556.0 a později motorových vozů M 131.1, M 240.0, M 262.0, M 286.0, M 296.1 a M 296.2 doplněných motorovými lokomotivami T 466.0, T 478.3 a T 478.4. Tyto stroje obsluhovaly významnou část východních Čech a zajížděly přes Starou Paku až do Liberce, přes Jičín do Turnova, přes Chrudim do Havlíčkova Brodu, přes Letohrad do polského Międzylesie, Hanušovic a Jeseníku, a v neposlední řadě i do Prahy. Koncem prosince 1968 obdrželo depo Hradec Králové z výroby první motorové vozy řady M 296.2, které počátkem ledna 1969 nahradily starší řadu M262.0 na rychlících na rameni Praha - Hradec Králové - Letohrad s pokračováním jako osobní vlak do Hanušovic a dále začaly vozit motorové rychlíky do Havlíčkova Brodu a Jihlavy. Od grafikonu 1969/70 se začaly tyto motorové vozy objevovat také na spěšných a osobních vlacích přes Starou Paku do Liberce, kde velmi pomalu vytlačovaly parní lokomotivy řad 475.1 a 464.0, a spolu se starší řadou M 286.0 jezdily též přes Jičín do Turnova. V listopadu a prosinci převzalo hradecké depo nové vozy řady M296.1, které zařadilo do rychlíkové skupiny a vozy řady M 296.2 přešly na osobní a spěšné vlaky a umožnily tak předání všech vozů řady M 286.0 na Moravu a Slovensko.  Nejobdivovanějšími hradeckými parními lokomotivami byly elegantní "Šlechtičny" řady 475.1 Kolem poloviny 70. let 20. století vytlačily tuto řadu nové motorové lokomotivy z vozby rychlíků Liberec - Brno a těmto parním královnám zbyla pouze vozba části osobních vlaků na rameni Pardubice - Hradec Králové - Stará Paka - Liberec, v menší míře též Hradec Králové - Jičín - Turnov a Pardubice - Havlíčkův Brod, kde hrdě dosloužily ve druhé polovině 70. let.

Výtopna Jaroměř  byla na sklonku éry parní trakce pobočným depem královéhradeckého depa kolejových vozidel. Jaroměř patří mezi několik posledních výtopen v Českých zemích, kde vydržel parní provoz až do úplného konce slavné éry páry na našich kolejích. Jaroměřská výtopna na sklonku éry parního provozu disponovala nákladními lokomotivami řad 434.2, 534.03 a 556.0. Poslední provozní parní lokomotivou v Jaroměři byla lokomotiva 556.043, která naposledy vyjela v neděli 15. února 1981 dopoledne na postrku nákladního vlaku do Trutnova. Zpět do Jaroměře se vrátila jako lokomotivní vlak v odpoledních hodinách a následujícího dne byla předisponována do depa Trutnov, kde dosloužila jako vytápěcí kotel. Díky úsilí nadšenců se podařilo proměnit upadající strojovou stanici v Jaroměři na výtopnu a museum parních lokomotiv, vagónů a železničních reálií z doby pravidelného parního provozu.depo Liberec - První vlak přijel do Liberce v první květnový den roku 1859. Tím byla dokončena třetí parostrojní železnice v Českých zemích - Jiho-severoněmecká spojovací dráha Pardubice - Liberec. Na sklonku éry parních lokomotiv vyjížděly na horské severočeské tratě z libereckého depa především lokomotivy řady 434.2 a 556.0, které důstojně ukončily parní provoz i v depu Liberec.
Liberecký železniční uzel byl také vybrán jako poslední místo k oficiálnímu ukončení parního provozu v Českých zemích. Stalo se tak v roce 1980 řadou doprovodných akcí a velikou výstavou historických i tehdy ještě provozních parních lokomotiv. Liberecké rozloučení s párou se konalo ve dnech 23.8. - 7.9.1980. Zúčastnila se ho i poslední parní lokomotiva vyrobená pro Československé státní dráhy 556.0510, která byla do roku 1978 dislokována v depu Trutnov a pravidelně jezdila po tratích Podkrkonoší. Po skončení výstavy se tato lokomotiva, na rozdíl od svých kolegyň z museí, vrátila ještě do služby. Také další dosud provozní liberecká lokomotiva 556.042 se stala obdivovaným výstavním exponátem a i ona po skončení výstavy ještě více než rok tahala nákladní vlaky na Liberecku.Výtopna Turnov byla kdysi samostatným depem a později se stala pobočným depem libereckého depa kolejových vozidel. Turnovská výtopna byla v době vrcholu parní trakce domovem lokomotivních řad 354.1, 354.7, 434.1, 434.2, 464.0, 534.03, 555.0 a 556.0. Lokomotivy řady 354.7 byly rušeny v závěru 60. let, především v roce 1969, k hromadnému rušení lokomotiv 434.2 došlo potom až koncem 70. let, především v letech 1978/79. Parní krasavice z těchto dep skončily svoji poslední tesknou pouť v Kovošrotu Česká Lípa, mnohé však putovaly v konvojích až na Jižní Slovensko, kde je čekal stejný osud jako jejich kolegyně v České Lípě.Vrchol parní trakce na tratích Staats Eisenbahn Gesselschaft   Starkoč - Václavice - Meziměstí - Otovicelokomotiva 556.0386 s nákladním vlakem u stanice Starkoč dne 10.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0227 s rekreačním rychlíkem č.11683 Horal z Krkonoš do Brna za Starkočí směr Václavice dne 10.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0313 s rekreačním rychlíkem č.11683 Horal z Krkonoš do Brna za Starkočí směr Václavice dne 17.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.092 s rekreačním rychlíkem č.11607 za Starkočí směr Václavice dne 17.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0386 s nákladním vlakem u Starkoče dne 17.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0386 s nákladním vlakem mezi Starkočí a Václavicemi dne 17.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 354.1109 v železniční stanici Nové Město nad Metují v dubnu 1971
foto Jiří Kulhánek, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.1121 v železniční stanici Václavice dne 6.4.1974
foto Ondřej Řepka, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.1122 v železniční stanici Václavice dne 2.5.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.1103 ve Václavicích dne 23.8.1973
foto Jaroslav Škop, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.031 ve Václavicích dne 16.8.1974
foto Jaroslav Škop, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.1115 v Náchodě dne 16.4.1973
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0422 v železniční stanici Náchod dne 31.7.1974
foto Jaroslav Škop, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.155 v železniční stanici Náchod dne 1.5.1971
foto Jiří Kulhánek, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva  434.2175 v železniční stanici Náchod dne 7.8.1971
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.208 v železniční stanici Náchod dne 19.2.1976
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.122 s rychlíkem v železniční stanici Náchod dne 1.5.1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.2130 v železniční stanici Náchod dne 26.8.1973
sbírka Ladislav Kroul


lokomotivy 354.1107 a T444.0242 v náchodské výtopně
sbírka Ivo Kapllokomotiva  434.2175 Náchodě
sbírka Ladislav Kroul


 lokomotiva 464.102 s osobním vlakem č. 5119 v Náchodě dne 21.8.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 354.1190 u Náchoda dne 26.7.1971
sbírka Ivo Kapllokomotiva
354.1187 u Hronova dne 27.7.1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.1122 vjíždí do stanice Police nad Metují v čele osobního vlaku dne 11.5.1975

foto Jaroslav Škop


lokomotiva 534.0454 v čele osobního vlaku ve stanici Police nad Metují dne 9.4.1975
foto Jaroslav Škop


lokomotiva 464.024 vjíždí do tunelu u Police nad Metují dne 12.1.1974
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 464.019 u Police nad Metují v zimě 1974
sbírka Ivo Kapllokomotiva 556.0422 na trati mezi Policí nad Metují a Žďárem nad Metují dne
7.4.1974
foto Ondřej Řepka


lokomotiva 475.1121 v čele osobního vlaku č. 5100 před Žďárem nad Metují dne 7.4.1974
foto Ondřej Řepka


lokomotiva 475.1146 v čele osobního vlaku č. 5119 zastavila v zastávce Žďár nad Metují dne 7.4.1974

foto Ondřej Řepka


lokomotiva 475.1115 v čele osobního vlaku č. 5114 mezi Žďárem nad Metují a Českou Metují dne 7.4.1974
foto Ondřej Řepka


lokomotiva 464.024 vjíždí do stanice Česká Metuje dne 18.5.1975
foto Jaroslav Škop


lokomotiva 464.019 ve stanici Česká Metuje v létě roku 1971
foto Jaroslav Škop


lokomotiva 464.045 opouští stanici Česká Metuje v čele osobního vlaku č. 5121 dne 7.4.1974
foto Ondřej Řepka


lokomotiva 556.0391 v železniční stanici Česká Metuje dne v červenci 1971
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.046 projíždí stanicí Česká Metuje dne 24.5.1975
foto Ondřej Řepka


lokomotiva 475.130 u Dědova dne 12.6.1972
sbírka Ivo Kapl


l
okomotiva 354.1187 u Dědova dne 7.6.1969
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 475.1145 u Dědova dne 24.5.1975
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0388 s nákladním vlakem mezi Dědovem a Teplicemi nad Metují dne 24.5.1975

foto Ondřej Řepka


lokomotiva 556.046 u Dědova dne 24.8.1974
sbírka Ivo Kapllokomotiva 556.0339 u Dědova dne 14.9.1974
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 475.1122 u Dědova dne 24.8.1974
sbírka Ivo Kapllokomotiva 464.024 u Dědova dne 24.8.1974
sbírka Ivo Kapl


 
lokomotiva 556.029 s nákladním vlakem u Dědova dne 24.8.1974
sbírka Ivo Kapl lokomotiva 464.019 u Dědova dne 24.8.1974
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 464.024 u Dědova dne 14.9.1974
sbírka Ivo Kapl


motorový vůz řady M131.1 vyjíždí z Janovic u Trutnova do Teplic nad Metují
foto Jiří Beran
, sbírka LD Trutnov


osobní vlak do Trutnova a lokomotiva 475.1146 s vlakem do Meziměstí ve stanici Teplice nad Metují dne 29.7.1973
foto Jaroslav Kocoureklokomotiva  475.1122 v železniční stanici Teplice nad Metují dne 14.9.1974
foto Miroslav Petr, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva  475.1122 v železniční stanici Teplice nad Metují dne 14.9.1974
foto Miroslav Petr, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 354.1178 a  trutnovský motoráček M131.1 ve stanici Teplice nad Metují dne 27.7.1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 556.0388 u Teplic nad Metují v květnu 1972
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0286 s nákladním vlakem u Teplic nad Metují dne 24.8.1974
foto Miroslav Petr, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0339 s nákladním vlakem u Teplic nad Metují v červnu roku 1972
sbírka Ladislav Kroul


hřbitov lokomotiv v Bohdašíně -  556.0422 čeká na sešrotování na odstavné koleji stanice Bohdašín 8.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.112 čeká na sešrotování na odstavné koleji stanice Bohdašín 8.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.029 čeká na sešrotování na odstavné koleji stanice Bohdašín 8.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0413 čeká na sešrotování na odstavné koleji stanice Bohdašín 8.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.1103 čeká na sešrotování na odstavné koleji stanice Bohdašín 8.5.1976
foto Vladimír Truxa


zrušené lokomotivy řady 434.2 čekají na sešrotování na odstavné koleji stanice Bohdašín dne 24.3.1982
foto Vladimír Truxazrušené lokomotivy řady 434.2 čekají na sešrotování na odstavné koleji stanice Bohdašín
sbírka Miroslav Polášek


lokomotiva 475.1121 u Bohdašína dne 24.8.1974

sbírka
 Ivo Kapl


lokomotiva
434.145 v Meziměstí v roce 1971
sbírka Ivo Kapl  


lokomotiva 475.1145 v Meziměstí v létě 1974
sbírka Ladislav Kroul


lokomotivy 475.104 a 556.029  v Meziměstí dne 16.8.1974
foto Jaroslav Škop, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 354.193 opouští stanici Meziměstí v čele osobního vlaku
sbírka Petr David


lokomotiva 464.045 opouští stanici Meziměstí v čele osobního vlaku do Týniště nad Orlicí dne 18.5.1975
foto Jaroslav Škop


lokomotiva 434.230 ve stanici Meziměstí dne 8.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0305 čeká před dalším výkonem v depu Meziměstí

foto Jaroslav Škop


lokomotivy 556.0422 a 434.2130 v depu Meziměstí dne 31.7.1974
foto Jaroslav Škop, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva
434.145 v depu  Meziměstí v červenci roku 1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.230 v meziměstské topírně dne 8.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0388 v meziměstské topírně dne 8.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 475.1121 v meziměstské topírně dne 8.5.1976
foto Vladimír Truxa


 
556.0388 v meziměstské topírně dne 8.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotivy 556.0388 a 556.0279 v meziměstské topírně dne 8.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 556.0422  v Meziměstí dne 5.11.1974
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 556.0279 v meziměstské topírně dne 8.5.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2130 v Meziměstí dne 7.8.1972
sbírka Ivo Kapl  


lokomotiva 434.2128 v meziměstském depu v roce 1975

foto Jaroslav Škop


lokomotiva
354.1020 v Meziměstí dne 26.7.1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 354.138 v Meziměstí dne 27.7.1971
sbírka Ivo Kaplosobní vlak do Broumova vedený vozem řady M 131.1 projíždí kolem lokomotivy 434.208 ve stanici Meziměstí

sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.230 s nákladním vlakem v Broumově dne 15.7.1975
sbírka Ivo Kapl


***

Hlavními hrdinkami našeho nostalgického výletu do dob pravidelného parního provozu v Podkrkonoší byly na fotografiích zachycené krásné a jedinečné parní lokomotivy následujících řad, které trať v těchto letech pravidelně obsluhovaly:

354.1

434.1

434.2

464.0

464.1

475.1

534.03

556.0Velmi děkuji za laskavé poskytnutí archivních materiálů a cenných poučení váženým P.T. pánům:

Vladimíru Truxovi z Nymburka, Ladislavovi Kroulovi ze Dvora Králové nad Labem, Jiřímu Staňkovi z Martinic v Krkonoších, Zdeňku Prokůpkovi z Dolní Sytové, Oldřichu Planíkovi z Horek u Staré Paky, Jiřímu Fišerovi z Jilemnice, Vladimíru Kučerovi z Kuksu, Josefu Valešovi z Vrchlabí,
Ivo Kaplovi z Liberce, Janu Jörkovi z Trutnova, Karlu Jiráskovi z Nové Paky, Zdeňku Kadavému z Vrchlabí, Jiřímu Leiblovi z Hostinného a Ondřeji Řepkovi z Prahy.


Velmi se také omlouvám, pokud jsem někoho zkrátil na jeho autorských právech k jednotlivým snímkům tím, že je u jeho snímku uveden jiný autor. Vzhledem ke stáří snímků a skutečnosti, že mnozí fotografové si své fotografie vzájemně vyměňovali, je někdy obtížné dopátrat se pravého původního autora toho kterého záběru. Pokud jste Vy autorem některé uveřejněné fotografie a oprávněně se domníváte, že jste uvedením jména jiného autora pod Vaší fotografií krácen ve svých autorských právech, ozvěte se mi, prosím, na e-mailovou adresu hrdlicka@vrchlabsko.info, abych mohl vše uvésti co nejdříve do plného pořádku.


Děkuji, Jan L. Hrdlička

  • Nostalgie.