Podkrkonošská parní nostalgie - Čechy.                                                                            část 5.

Historické fotografie z dob pravidelného parního provozu v Severovýchodních Čechách nám přibližují nezapomenutelnou atmosféru dávno zašlých časů největší slávy železnice v českém Podkrkonoší a okolí.                        Léta Páně 1950-1980

Pravidelný parní provoz na tratích v českém Podkrkonoší byl postupně ukončován od roku 1977, oficiálně skončil rokem 1980, poslední stroje však vyjely na mimořádné výkony v českém Podkrkonoší ještě v roce 1981, který znamená i definitivní konec parního provozu v Českých zemích. Po 1. lednu 1982 tak můžeme na podkrkonošských tratích potkat parní krasavice již jen v čele nostalgických vlaků.


depo Trutnov: Depo a výtopna Trutnov, nejvýznamnější v českém Podkrkonoší, byly založeny už při výstavbě Rakouské Severozápadní dráhy z Vídně do Poříčí u Trutnova v roce 1871. Z dochovaných pramenů zjišťujeme, že k 30. 6. 1914 měla výtopna ve stavu 46 parních lokomotiv těchto řad: 120 (254.1) - 9 lokomotiv, 16 (232.0) - 4 lokomotivy, 17 - 6 lokomotiv, 151 (312.2) - 18 lokomotiv, 162 (313.4) - 3 lokomotivy, 178 (422.0) - 5 lokomotiv a řada 97 (310.0) - 1 lokomotiva. Po stabilizaci situace na železnici po druhé světové válce a odsunu lokomotiv cizích železničních správ zde postupně byly dislokovány parní lokomotivy těchto řad: 310.0; 313.4; 314.2; 344.0; 344.1; 354.0; 354.1; 354.7; 354.8; 365.4; 411.0; 413.1; 414.4; 422.0; 423.0; 424.1; 434.0; 434.1; 434.2; 464.0; 524.2; 534.03 a 556.0. Záznamy depa Trutnov nám prozrazují, že všechny tři lokomotivy řady 313.4 zajišťovaly až do roku 1950 dopravu osobních vlaků na trati Martinice - Rokytnice, lokomotivy řady 354.1 vozily do konce 60. let 20. století osobní i nákladní vlaky například na rameni Trutnov - Stará Paka - Chlumec, lokomotivy 354.7 vozily do druhé poloviny 60. let osobní vlaky i rychlíky na hlavních tratích Podkrkonoší, lokomotivy řady 422.0 zajišťovaly do konce 50. let na místních tratích vozbu nákladních vlaků a v této službě je později nahradily lokomotivy řady 423.0, které se na vozbě nákladních vlaků udržely do konce 60. let. Nejpočetnější řadou lokomotiv, dislokovaných v depu Trutnov, byly nákladní lokomotivy řady 434.2, které jezdily přibližně od počátku padesátých let především s nákladními vlaky na hlavních tratích Podkrkonoší a ve druhé polovině šedesátých let nahradily postupně nákladní lokomotivy řady 423.0 i na vedlejších a místních tratích. Tyto spolehlivé stroje se udržely na tratích Podkrkonoší až do ukončení parního provozu v depu koncem 70. let a kromě nákladních vlaků často tahaly i pravidelné rekreační vlaky. Lokomotivy řady 464.0 naproti tomu sloužily od konce 50. let do počátku 70. let  pro dopravu rychlíků a osobních vlaků například na vozebním  rameneni Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka - Trutnov a Svoboda nad Úpou - Trutnov - Jaroměř. Lokomotivy řady 475.1 byly dislokovány pouze v Meziměstském pobočném depu, kde zajišťovaly osobní dopravu na rameni Meziměstí - Náchod - Týniště nad Orlicí. Lokomotivní řada 534.03 vozila v první polovině 60. let těžké nákladní vlaky na hlavních tratích a v této její službě ji od počátku 70. let nahradily lokomotivy řady 556.0, které tahaly těžké nákladní a rekreační vlaky a důstojně ukončily éru parní trakce na hlavních tratích Podkrkonoší. Paradoxně to byly právě hlavní tratě, například Chlumec - Stará Paka - Trutnov, kde se udržel parní provoz nejdéle. 

Motorizace pronikla do depa po druhé světové válce dodávkou motorových vozů M 130.3, M 130.1 a M 242.0 v roce 1950. Ve druhé polovině téhož roku byly dodány i známé motorové vozy M 131.1, jejichž nasazením byla ukončena pravidelná parní vozba osobních vlaků na lokálních tratích, například na trati Martinice - Rokytnice. V roce 1968 byly dodány motorové vozy M 286.0, které začaly například na trati Chlumec - Trutnov na některých vlacích nahrazovat parní lokomotivy řady 464.0 v osobní dopravě. Motorové vozy M 286.0 byly nahrazeny v roce 1970 motorovými vozy M 296.1 a M 296.2, které byly nasazeny na ramenech Trutnov - Stará Paka - Chlumec nad Cidlinou a Svoboda nad Úpou - Trutnov - Hradec Králové. Dne 7.4.1971 skončila na trati Chlumec - Trutnov oficiálně éra parních lokomotiv v osobní dopravě.

Na počátku 70. let byly do depa Trutnov dodány také první motorové lokomotivy řady T 444.0 a T 444.02, které byly nasazovány na vozbu nákladních vlaků na vedlejších tratích. Od roku 1974 byly dodávány do depa také motorové lokomotivy řady T 478.3, které byly postupně nasazovány na vozbu nákladních a rekreačních vlaků na hlavních tratích, kde začaly vytlačovat parní lokomotivy řady 556.0. Od roku 1978 přichází potom dodávka nových motorových lokomotiv T 466.2, které nahradily na vedlejších a místních tratích v nákladní dopravě parní lokomotivy řady 434.2. Například na trati Martinice - Rokytnice byla ukončena pravidelná parní vozba nákladních vlaků v noci z 30.11.1977 na 1.12.1977. V roce 1978 přichází do depa Trutnov také první dodávka motorových vozů M 152.0, které postupně nahrazovaly na vedlejších tratích staré motorové vozy M 131.1. Posledními početnými řadami parních lokomotiv v trutnovském depu byly nákladní lokomotivy řad 434.2 a 556.0, které vozily až do ukončení parního provozu těžké nákladní vlaky, stejně jako pravidelné rekreační vlaky z Bratislavy, Brna, Bohumína, Prahy a Drážďan do Krkonoš.  

Parní provoz byl v depu Trutnov ukončen dne 15. 4. 1979, kdy lokomotiva 556.0350 odvezla manipulační vlak č. 80260 z Trutnova do Staré Paky. Posledními parními lokomotivami řady 434.2 v depu Trutnov byly stroje č. 208 a 2100, zrušené v roce 1979, poslední lokomotivou řady 464.0 byl stroj č. 030, vyřazený v roce 1979. Nejdéle se v Trutnově udržely lokomotivy řady 556.0, z nichž byly jako poslední vyřazeny stroje č. 0435 a 0279 v roce 1980, č. 043, 0305, 0323, 0339 a 0398 v roce 1981, č. 0221 a 0316 dokonce až v roce 1982. Trutnovské lokomotivy skončily svoji poslední smutnou pouť nejčastěji v Kovošrotu Hradec Králové, závod Hronov. Pod správu depa Trutnov spadaly v době ukončení parního provozu strojové stanice Jilemnice, Stará Paka a Vrchlabí, pobočné lokomotivní depo Meziměstí se svými strojovými stanicemi Dobruška a Náchod a dále i kabinová lanová dráha Jánské Lázně - Černá Hora a sedačková lanová dráha Pec pod Sněžkou - Sněžka.            
pohled z lokomotivy 434.208 cestou ze Staré Paky do Lomnice nad Popelkou
foto Oldřich Planík
depo Hradec Králové - Provoz na Jiho-severoněmecké spojovací dráze Pardubice - Hradec Králové - Liberec byl zahájen v roce 1857. Depo Hradec Králové je z minulosti známé rozsáhlým provozem parních lokomotiv řad 354.1, 354.7, 475.1 a 556.0 a později motorových vozů M 131.1, M 240.0, M 262.0, M 286.0, M 296.1 a M 296.2 doplněných motorovými lokomotivami T 466.0, T 478.3 a T 478.4. Tyto stroje obsluhovaly významnou část východních Čech a zajížděly přes Starou Paku až do Liberce, přes Jičín do Turnova, přes Chrudim do Havlíčkova Brodu, přes Letohrad do polského Międzylesie, Hanušovic a Jeseníku, a v neposlední řadě i do Prahy. Koncem prosince 1968 obdrželo depo Hradec Králové z výroby první motorové vozy řady M 296.2, které počátkem ledna 1969 nahradily starší řadu M262.0 na rychlících na rameni Praha - Hradec Králové - Letohrad s pokračováním jako osobní vlak do Hanušovic a dále začaly vozit motorové rychlíky do Havlíčkova Brodu a Jihlavy. Od grafikonu 1969/70 se začaly tyto motorové vozy objevovat také na spěšných a osobních vlacích přes Starou Paku do Liberce, kde velmi pomalu vytlačovaly parní lokomotivy řad 475.1 a 464.0, a spolu se starší řadou M 286.0 jezdily též přes Jičín do Turnova. V listopadu a prosinci převzalo hradecké depo nové vozy řady M296.1, které zařadilo do rychlíkové skupiny a vozy řady M 296.2 přešly na osobní a spěšné vlaky a umožnily tak předání všech vozů řady M 286.0 na Moravu a Slovensko.  Nejobdivovanějšími hradeckými parními lokomotivami byly elegantní "Šlechtičny" řady 475.1 Kolem poloviny 70. let 20. století vytlačily tuto řadu nové motorové lokomotivy z vozby rychlíků Liberec - Brno a těmto parním královnám zbyla pouze vozba části osobních vlaků na rameni Pardubice - Hradec Králové - Stará Paka - Liberec, v menší míře též Hradec Králové - Jičín - Turnov a Pardubice - Havlíčkův Brod, kde hrdě dosloužily ve druhé polovině 70. let.

Výtopna Jaroměř  byla na sklonku éry parní trakce pobočným depem královéhradeckého depa kolejových vozidel. Jaroměř patří mezi několik posledních výtopen v Českých zemích, kde vydržel parní provoz až do úplného konce slavné éry páry na našich kolejích. Jaroměřská výtopna na sklonku éry parního provozu disponovala nákladními lokomotivami řad 434.2, 534.03 a 556.0. Poslední provozní parní lokomotivou v Jaroměři byla lokomotiva 556.043, která naposledy vyjela v neděli 15. února 1981 dopoledne na postrku nákladního vlaku do Trutnova. Zpět do Jaroměře se vrátila jako lokomotivní vlak v odpoledních hodinách a následujícího dne byla předisponována do depa Trutnov, kde dosloužila jako vytápěcí kotel. Díky úsilí nadšenců se podařilo proměnit upadající strojovou stanici v Jaroměři na výtopnu a museum parních lokomotiv, vagónů a železničních reálií z doby pravidelného parního provozu.


rozmrazování zaváté tratě nedaleko Ústí u Staré Paky sněhometem v zimě roku 1971
sbírka Josef Valeš
depo Liberec - První vlak přijel do Liberce v první květnový den roku 1859. Tím byla dokončena třetí parostrojní železnice v Českých zemích - Jiho-severoněmecká spojovací dráha Pardubice - Liberec. Na sklonku éry parních lokomotiv vyjížděly na horské severočeské tratě z libereckého depa především lokomotivy řady 434.2 a 556.0, které důstojně ukončily parní provoz i v depu Liberec.
Liberecký železniční uzel byl také vybrán jako poslední místo k oficiálnímu ukončení parního provozu v Českých zemích. Stalo se tak v roce 1980 řadou doprovodných akcí a velikou výstavou historických i tehdy ještě provozních parních lokomotiv. Liberecké rozloučení s párou se konalo ve dnech 23.8. - 7.9.1980. Zúčastnila se ho i poslední parní lokomotiva vyrobená pro Československé státní dráhy 556.0510, která byla do roku 1978 dislokována v depu Trutnov a pravidelně jezdila po tratích Podkrkonoší. Po skončení výstavy se tato lokomotiva, na rozdíl od svých kolegyň z museí, vrátila ještě do služby. Také další dosud provozní liberecká lokomotiva 556.042 se stala obdivovaným výstavním exponátem a i ona po skončení výstavy ještě více než rok tahala nákladní vlaky na Liberecku.

Výtopna Turnov byla kdysi samostatným depem a později se stala pobočným depem libereckého depa kolejových vozidel. Turnovská výtopna byla v době vrcholu parní trakce domovem lokomotivních řad 354.1, 354.7, 434.1, 434.2, 464.0, 534.03, 555.0 a 556.0. Lokomotivy řady 354.7 byly rušeny v závěru 60. let, především v roce 1969, k hromadnému rušení lokomotiv 434.2 došlo potom až koncem 70. let, především v letech 1978/79. Parní krasavice z těchto dep skončily svoji poslední tesknou pouť v Kovošrotu Česká Lípa, mnohé však putovaly v konvojích až na Jižní Slovensko, kde je čekal stejný osud jako jejich kolegyně v České Lípě.

Vrchol parní trakce na trati Stará Paka - Mladá Boleslav  Mísní dráhy  Sudoměř-Skalsko - Stará Paka.
lokomotiva 434.275 u výtopny v železniční stanici Stará Paka dne 15.3.1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.208 na točně u výtopny ve stanici Stará Paka
foto Jiří Beran, sbírka LD Trutnov


lokomotiva 434.208 na točně u výtopny ve stanici Stará Paka
foto Jiří Beran, sbírka LD Trutnov


lokomotiva 434.294 ve staropackém depu dne 15.6.1977
foto Oldřich Planík


lokomotiva 434.294 u točny ve stanici Stará Paka dne 28.3.1972
sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 434.2100 ve výtopně Stará Paka v roce 1977
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2100 ve staropackém depu v září roku 1978
foto Oldřich Planík


staropackém depo s lokomotivou 434.2100 v září roku 1978
foto Oldřich Planíklokomotiva 434.140 v depu Stará Paka dne 28.7.1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.275 ve výtopně Stará Paka v roce 1974
sbírka Ladislav Kroul


alokomotiva 434.294 ve výtopně Stará Paka dne 5.4.1977
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.208 ve staropacké výtopně
foto Zdeněk Nantl, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.279 v depu Stará Paka dne 28.7.1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.208 v železniční stanici Stará Paka v roce 1977
foto Oldřich Planík


lokomotivy 434.208 a 434.2128 ve stanici Stará Paka dne 29.5.1976
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.140 v železniční stanici Stará Paka dne 29.3.1972
foto Jiří Kulhánek, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.140 v železniční stanici Stará Paka dne 29.3.1972
foto Jiří Kulhánek, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.294 a motorový vůz řady M131.1 ve stanici Stará Paka dne 19.6.1976
foto Miroslav Petr, sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 434.294 ve stanici Stará Paka dne 11.5.1974
foto S.Neumann, sbírka Karel Jiráskolokomotiva 434.2332 ve stanici Stará Paka v květnu roku 1972
foto Zdeněk Nantl, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.294 s nákladním vlakem ve Staré Pace dne 15.6.1977
foto Oldřich Planík


lokomotiva 434.2137 s 
nákladním vlakem ve Staré Pace
sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 434.294 s nákladním vlakem ve Staré Pace dne 15.6.1977
foto Oldřich Planík


lokomotiva 423.076 posunuje ve stanici Stará Paka dne 3.8.1973
sbírka Ivo Kapllokomotiva 434.2322 stojí ve stanici Stará Paka v čele smíšeného vlaku do Lomnice nad Popelkou v roce 1977
foto Oldřich Planíklokomotiva 434.2322 stojí ve stanici Stará Paka v čele smíšeného vlaku do Lomnice nad Popelkou v roce 1977
foto Oldřich Planíklokomotiva 423.0143 vyjíždí ze stanice Stará Paka dne 7.8.1972
sbírka Ivo Kapllokomotiva 434.208 ve stanici Stará Paka dne 1.1.1977
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.2100 s osobním vlakem do Lomnice nad Popelkou stojí ve stanici Stará Paka v září roku 1978
foto Oldřich Planík


lokomotiva 434.2100 vyjíždí plnou parou s osobním vlakem do Lomnice nad Popelkou v září roku 1978
foto Oldřich Planíklokomotiva 434.208 opouští se smíšeným vlakem č. 90854 stanici Stará Paka dne 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.208 s osobním vlakem č. 90864 vyjela ze stanice Stará Paka dne 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.208 se smíšeným vlakem vyjela ze stanice Stará Paka
sbírka Miroslav Polášek


lokomotiva 434.208 se smíšeným vlakem č. 90874 za stanicí Stará Paka dne 28.5.1977
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.208 se smíšeným vlakem č. 90874 za stanicí Stará Paka dne 28.5.1977
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.208 s osobním vlakem za železniční stanicí Stará Paka dne 16.6.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.208 za železniční stanicí Stará Paka dne 16.6.1978
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.208 se smíšeným vlakem za stanicí Stará Paka
sbírka Miroslav Polášek


lokomotiva 434.2217 se smíšeným vlakem před stanicí Stará Paka dne 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.208 se smíšeným vlakem před stanicí Stará Paka dne 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.208 se smíšeným vlakem za stanicí Stará Paka dne 1.1.1977
foto Ondřej Řepka, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.2142 se smíšeným vlakem Mn 9043 z Lomnice před železniční stanicí Stará Paka dne 30.4.1969
foto Ondřej Řepka, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.2217 s osobním vlakem za železniční stanicí Stará Paka dne 3.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.208 s nákladním vlakem před stanicí Stará Paka dne 4.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva řady 434.2 se smíšeným vlakem mezi Ústím u Staré Paky a Starou Pakou, 70. léta 20. stol.
sbírka Jiří Staněk


lokomotiva řady 423.0 s osobním vlakem mezi Ústím u Staré Paky a Starou Pakou, 70. léta 20. stol.
sbírka Jiří Staněk


lokomotiva 423.004 s osobním vlakem č. 16437 v Ústí u Staré Paky dne 8.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 423.004 s osobním vlakem v Ústí u Staré Paky dne 18.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva řady 434.2 vyjíždí ze zastávky Ústí u Staré Paky dne 8.7.1977
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 423.007 s osobním vlakem před Ústím u Staré Paky dne 30.4.1969
foto Ondřej Řepkalokomotiva 423.096 s osobním vlakem nad Ústím u Staré Paky
sbírka Jiří Staněklokomotiva 434.2217 s osobním vlakem nad Ústím u Staré Paky dne 11.1.1976
foto Miroslav Petr, sbírka Jiří Staněklokomotiva 423.004 s osobním vlakem č. 16438 nad Ústím u Staré Paky dne 18.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 423.084 s osobním vlakem č. 16436 nad Ústím u Staré Paky dne 18.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.208 u Ústí nad Ústím Staré Paky dne 29.4.1978
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.208 se smíšeným vlakem nad Ústím u Staré Paky dne 4.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.294 se smíšeným vlakem nad Ústím u Staré Paky v létě 1977
foto Oldřich Planík


lokomotiva 434.275 se smíšeným vlakem nad Ústím u Staré Paky dne 26.8.1973
foto Zdeněk Bauerlokomotiva 434.208 se smíšeným vlakem nad Ústím u Staré Paky dne 29.5.1976
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva řady 434.2 na trati Stará Paka - Lomnice nad Popelkou
sbírka Josef Valeš


lokomotiva 423.096 s osobním vlakem č.1770 do Mladějova za Ústím u Staré Paky dne 20.8.1969
foto Ondřej Řepkalokomotiva 434.208 s nákladním vlakem č. 90864 za Ústím u Staré Paky dne 11.1.1976
foto Miroslav Petr, sbírka Jiří Staněklokomotiva 434.208 se smíšeným vlakem za Ústím u Staré Paky dne  25.8.1974
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.1149 se smíšeným vlakem Mn 9046 za Ústím u Staré Paky dne 19.8.1969
foto Ondřej Řepka, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.208 se smíšeným vlakem za Ústím u Staré Paky v červenci 1978
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.208 jede s vlakem ze Staré Paky do Lomnice nad Popelkou
sbírka Jiří Staněklokomotiva 434.2224 s osobním vlakem směr Stará Paka za zastávkou Syřenov, 70. léta 20. století
foto Jaromír Zajíčeklokomotiva 434.275 se smíšeným vlakem u Syřenova dne 8.7.1973
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2100 se smíšeným vlakem u Syřenova dne 10.7.1978
foto Drahoš Švestka lokomotiva 434.294 se smíšeným vlakem u Syřenova dne 16.10.1977
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.208 se smíšeným vlakem  za Syřenovem dne 16.3.1977
foto Jan Koutnýlokomotiva 423.004 s osobním vlakem č.1736 do Mladé Boleslavi u Nové Vsi nad Popelkou dne 19.8.1969
foto Ondřej Řepka, sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.2175 s osobním vlakem u Lomnice nad Popelkou na podzim 1977
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva řady 434.2 s osobním vlakem u Lomnice nad Popelkou dne 13.7.1969
foto Jan Koutnýlokomotiva řady 423.0 ve stanici Lomnice nad Popelkou
foto p. Budinalokomotiva 434.208 ve stanici Lomnice nad Popelkou, 70. léta 20. stol.
foto Jiří Beran, sbírka Jiří Staněklokomotiva 434.2322 projíždí kolem vjezdového návěstidla stanice Lomnice nad Popelkou v červenci 1977
sbírka
Ladislav Kroul


lokomotiva 423.096 ve stoupání u Lomnice nad Popelkou dne 30.8.1972
sbírka Ivo Kapllokomotiva
423.004 v lesích nad vsí Kyje u Jičína dne 19.8.1969
foto Ondřej Řepka


lokomotiva 434.2224 přijíždí s osobním vlakem do zastávky Kněžnice, 70. léta 20. století
foto Jaromír Zajíček


lokomotiva 434.2224 vyjíždí z železniční zastávky Kněžnice dne 2.5.1976
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 423.094 vyjíždí s osobním vlakem ze stanice Libuň směr Stará Paka dne 19.4.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 423.094 při zbrojení vodou ve stanici Libuň dne 19.4.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2224 při zbrojení vodou ve stanici Libuň dne 19.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2224 při zbrojení vodou ve stanici Libuň dne 19.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 423.084 s osobním vlakem č. 16437 při zbrojení vodou ve stanici Libuň dne 7.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 423.036 s osobním vlakem při zbrojení vodou ve stanici Libuň dne 7.6.1975
foto Pavel Vaníček, sbírka Ladislav Kroul


lokomotiv524.168 ve stanici Libuň dne 20.8.1968
sbírka Ivo Kapl


lokomotivy 464.024 s vlakem do Turnova a 423.084 s vlakem do Mladé Boleslavi ve stanici Libuň dne 9.5.1976
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 423.004 u Libuně v červenci 1971
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 423.094 s osobním vlakem u Libuně dne 19.4.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 434.294 se sněhovým pluhem v železniční stanici Mladějov v Čechách dne 11.1.1977
foto Oldřich Planíklokomotiva 434.2173 s osobním vlakem u Sobotky dne 16.7.1974
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 434.294 se sněhovým pluhem v železniční stanici Sobotka dne 11.1.1977
foto Oldřich Planíklokomotiva 434.294 se sněhovým pluhem v železniční stanici Sobotka dne 11.1.1977
foto Oldřich Planíklokomotiva 423.0143 s osobním vlakem v železniční stanici Dolní Bousov v květnu roku 1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 
423.084 s osobním vlakem č. 16437 při zbrojení vodou ve stanici Dolní Bousov dne 7.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 423.076 při zbrojení vodou ve stanici Dolní Bousov dne 5.12.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 423.076 ve stanici Dolní Bousov dne 5.12.1975
foto Vladimír Truxalokomotiva 423.052 s osobním vlakem ze Staré Paky před Mladou Boleslaví dne 2.9.1973
foto Karel Zeithammer


lokomotiva 423.0157 
v železniční stanici Mladá Boleslav město dne 7.2.1976
foto
Vladimír Truxa


lokomotiva 434.2224 u Mladé Boleslavi dne 26.12.1973
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 434.2224 přejíždí most přes Jizeru u Mladé Boleslavi dne 11.4.1975
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 423.004 s osobním vlakem č. 16423 Mladé Boleslavi dne 7.2.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 477.040 v čele spěšného vlaku č. 916 ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží dne 23.9.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 477.044 v čele spěšného vlaku č. 916 ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží dne 17.7.1976
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 477.047 v čele spěšného vlaku č. 916 ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží dne 5.12.1975
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 477.055 ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží v červenci 1975
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 456.008 v čele rychlíku č. 203 ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží dne 7.4.1969
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 423.055 s osobním vlakem směr Stará Paka
ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží dne 19.8.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 534.0426 ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží dne 19.8.1974
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 423.0157  ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží dne 7.9.1976
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 423.055 v depu Mladá Boleslav dne 26.9.1970
sbírka Ivo Kapl


lokomotivy 423.004 a 423.096 v depu Mladá Boleslav, březen roku 1972
sbírka Ivo Kapl


lokomotiva 423.055 při pravidelné údržbě ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží dne 27.8.1977
foto Drahoš Švestkalokomotiva 477.012 vjíždí do stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží v listopadu roku 1973
sbírka Ladislav Kroullokomotiva 423.055 s osobním vlakem ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží
sbírka Ladislav Kroullokomotiva 556.042 vyjíždí s nákladním vlakem ze stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží dne 29.6.1972
foto Vladimír Truxa


lokomotiva 477.047 vyjíždí ze stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží dne 13.7.1974
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 477.012 u stanice Mladá Boleslav-Debř dne 17.8.1971
sbírka Ladislav Kroul


lokomotiva 534.0480 pod zříceninou hradu Zvířetice u Bakova nad Jizerou dne 17.8.1971
sbírka Ladislav Kroul***

Hlavními hrdinkami našeho nostalgického výletu do dob pravidelného parního provozu v Podkrkonoší byly na fotografiích zachycené krásné a jedinečné parní lokomotivy následujících řad, které trať v těchto letech pravidelně obsluhovaly:

423.0

434.1

434.2


V železničních uzlech na trati jsme potkali také lokomotivy následujících řad, které sem zajížděly:

456.0

464.0

477.0

524.1

534.03

556.0Velmi děkuji za laskavé poskytnutí archivních materiálů a cenných poučení váženým P.T. pánům:

Vladimíru Truxovi z Nymburka, Ladislavovi Kroulovi ze Dvora Králové nad Labem, Jiřímu Staňkovi z Martinic v Krkonoších, Zdeňku Prokůpkovi z Dolní Sytové, Oldřichu Planíkovi z Horek u Staré Paky, Jiřímu Fišerovi z Jilemnice, Vladimíru Kučerovi z Kuksu, Josefu Valešovi z Vrchlabí,
Ivo Kaplovi z Liberce, Janu Jörkovi z Trutnova, Karlu Jiráskovi z Nové Paky, Zdeňku Kadavému z Vrchlabí, Jiřímu Leiblovi z Hostinného a Ondřeji Řepkovi z Prahy.


Velmi se také omlouvám, pokud jsem někoho zkrátil na jeho autorských právech k jednotlivým snímkům tím, že je u jeho snímku uveden jiný autor. Vzhledem ke stáří snímků a skutečnosti, že mnozí fotografové si své fotografie vzájemně vyměňovali, je někdy obtížné dopátrat se pravého původního autora toho kterého záběru. Pokud jste Vy autorem některé uveřejněné fotografie a oprávněně se domníváte, že jste uvedením jména jiného autora pod Vaší fotografií krácen ve svých autorských právech, ozvěte se mi, prosím, na e-mailovou adresu hrdlicka@vrchlabsko.info, abych mohl vše uvésti co nejdříve do plného pořádku.


Děkuji, Jan L. Hrdlička

  • Nostalgie.